Spring til indhold
Nyhed

Nu bliver luften i Odense renere

09-10-2020

Biler, varebiler, busser og lastbiler udleder sundhedsskadelige partikler, der forurener luften. Særlig slem er udstødningen fra ældre, dieseldrevne køretøjer. Men nu kan odenseanerne glæde sig over renere luft inden for Ring 2, efter at kravene til kørsel inden for miljøzonen er blevet skærpet fra 1. juli 2020. Fra i dag udstedes der bøder til lastbiler, busser og varebiler, som overtræder kravene.

Udledningen af sundhedsskadelige partikler og NOx fra udstødningen på især ældre køretøjer har stor betydning for kvaliteten af luften i vores by - og dermed også store sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

I mange af de storbyer, der i større eller mindre grad har været lukket ned under COVID-19-pandemien, har man på satellitfotos ved selvsyn kunne se den tydelige forskel, der har været på mængden af smog under nedlukningen i forhold til det gængse dagligdags billede. Det er bl.a. partikeludledningen fra transport, der er en af synderne bag luftforureningen.

Nyere køretøjer er 'født med' partikelfiltre og forurener derfor mindre, mens især ældre dieselkøretøjer er en af de store miljøsyndere i forhold til luftforurening.

Skærpede krav inden for miljøzonerne

Derfor er der indført skærpede krav til kørsel inden for miljøzonerne i landets største byer. Det betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler siden 1. juli 2020 ikke har måtte køre inden for Ring 2, med mindre de har monteret et særligt partikelfilter.

Dette kontrolleres digitalt, ved at nummerplader automatisk aflæses inden for miljøzonerne, så det registreres, hvis køretøjet ikke lever op til miljøkravene. Indtil videre er der udelukkende givet advarsler for overtrædelse af de nye miljøkrav, men fra nu af bliver der udstedt bøder til miljøsynderne.

- Vi er nødt til at tage klimaudfordringen alvorligt. I Odense har vi en vigtig ambition om at udvikle byen med grøn omtanke, ved bl.a. at gøre byen renere for både partikler, CO2 og støj. Derfor er det også helt naturligt, at vi stiller krav til kørslen i bymidten, hvor trafikken er tættest, siger by- og kulturrådmand Christopher Lilleholt (V).

Odense skal være CO2-neutral i 2030

De skærpede krav til partikeludledning i miljøzonerne er ét skridt i retning af renere luft i Odense. Et enigt Odense Byråd indgik i juni 2020 en klimaaftale med en ambition om at gøre Odense CO2-neutral i 2030. Det betyder blandt andet, at op mod 500.000 tons CO2 skal neutraliseres.

Halvdelen af denne CO2 skal findes på transportområdet, så det er især mere bæredygtige måder at komme omkring på, der skal på dagsordenen. Det betyder blandt andet, at Odense skal arbejde i en retning af mere grøn kollektiv trafik og bedre cyklistforhold. Den bæredygtige transport vil udover at reducere CO2-udledningen også bidrage positivt i forhold til luftforureningen, da det vil begrænse udledningen af partikler og NOx.

Ud over indsatser i retning af mere bæredygtig mobilitet er klimavenlig energi, et grønnere Odense og Odense Kommune som virksomhed de områder, der skal sættes ind på for at nedbringe og neutralisere CO2-udledningen frem mod 2030.

Find mere information om de skærpede krav i miljøzonerne.

Kontaktinformation

Christopher Lilleholt, by- og kulturrådmand, tlf.: 30 60 43 56

Martin Thomsen, miljøsagsbehandler, tlf.: 65 51 24 68