Spring til indhold
Nyhed

Mere end 1 millioner kroner på vej til Odenses pressede foreninger og aftenskoler

05-11-2020

COVID19 har medført aflyste aktiviteter og færre Åben Skole-forløb end tidligere. Derfor har Idrætspuljen haft et mindreforbrug på 1 million kroner, som sammen med midler fra Udviklingspuljen og Aktivitetspuljen nu bliver ekstraordinært uddelt til foreninger og aftenskoler.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at uddele ubrugte midler til foreninger og aftenskoler, så de får en økonomisk håndsrækning under COVID19-situationen. Der er tale om i alt 980.000 kroner til fordeling blandt foreninger og 420.000 kroner til aftenskolerne.
 
- Vi har både brug for et rigt foreningsliv og velfungerende aftenskoler. Desværre har begge dele været hårdt ramt af COVID19, som har betydet færre aktiviteter. Det betyder, at vi ikke har haft mulighed for at dele så mange penge ud som normalt. Men det er de penge, som vi nu sender ud til foreninger og aftenskoler. Jeg er sikker på, at midlerne vil være en kærkommen støtte i en vanskelig tid, og jeg er glad for, at Folkeoplysningsudvalget har haft mulighed for at træffe denne beslutning, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).
 
Midlerne bliver fordelt til foreningerne som ekstraordinært tilskud pr. medlem, og der bliver ydet dobbelt tilskud til medlemmer under 25 år samt medlemmer med et handicap. For aftenskolerne bliver tilskuddet fordelt på baggrund af undervisningstimer.
 
På baggrund af foreningernes medlemstal fra 2018 vil det ekstraordinære tilskud være på 11,45 kroner pr. medlem over 25 år og 22,90 kroner pr. medlem under 25 år samt medlemmer med et handicap. Det endelige tilskud vil dog først blive beregnet, når medlemstallene for 2019 er indberettet, hvilket skal ske senest den 15. november. Når medlemstallene er indberettet, vil der hurtigt blive åbnet op for ansøgninger fra foreningerne.
 
For aftenskolerne gælder det, at tilskuddet bliver udbetalt på baggrund af antal undervisningstimer i 2019, som var i alt 69.535. Det svarer til et tilskud på 6 kroner pr. undervisningstime. Forvaltningen vil sørge for udbetalingen.

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand, tlf.: 30 60 43 56

By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 20 80