Spring til indhold
Nyhed

Lille fald i ledigheden i Odense

30-10-2020

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i september 2020 er 5.614 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,8 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 5,9 % i august til 5,8 % i september 2020.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 4,9 % i august til 4,8 % i september 2020.

Beskæftigelses- og socialrådmand i Odense, Brian Dybro, peger på behovet for at tænke nyt.

- Coronakrisen har været med til at tydeliggøre, at vi skal tage nye redskaber i brug for at få flere i job. Derfor er det meget positivt, at vi nu har fået et nyt nationalt partnerskab, som skal være med til at sørge for, at de mange dygtige dimittender finder en plads på arbejdsmarkedet. Og der er faktisk brug for akademikere ude i virksomhederne, som - også på grund af Coronaens indtog - har brug for at gentænke og udvikle deres forretninger. Derfor er det godt, at der er styrket fokus på at hjælpe virksomheder og dimittender med at finde hinanden.

Netop det fokus er der også i Odense, fortæller Brian Dybro.

- Med Beskæftigelsesalliancen arbejder vi målrettet med et stærkt samarbejde og netværk, der er med til at sørge for, at virksomheder og ledige finder hinanden. Samtidig har vi sammen med Akademikerne og de øvrige universitetsbyer skrevet til beskæftigelsesministeren og forsknings- og undervisningsministeren med en opfordring til at skabe bedre muligheder for dimittender, siger Brian Dybro.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 4,9 % i august til 4,8 % i september 2020.

Odense indtager en 11. plads i ledighedsplaceringen i september 2020. Dvs. Odense har landets 11. højeste ledighedsprocent. I august 2020 havde Odense landets 13. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 5,5 % svarende til 5.299 fuldtidspersoner.

Læs mere på vores hjemmeside

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22