Spring til indhold
Nyhed

Kommuneplan kan bane vej for nye boliger i Lumby

06-05-2020

Odense har mange velfungerende lokalsamfund, og det er vigtigt med fortsat udvikling. I Lumby har borgerne ønsket flere boliger i en lokal aftale, og den kommende kommuneplan kan være første skridt på vejen.

Tilbage i februar var gymnastiksalen på Lumby Skole fyldt til bristepunktet. Lokale beboer og byrådsmedlemmer havde sat hinanden stævne med den fælles ambition at indgå en Lumby-aftale. Lumbyaftalen skal styrke og udvikle lokalområdet, og Lumby-borgerne udtrykte et klart ønske om at sætte gang i udstykningen af byggegrunde målrettet børnefamilier, så der kan opbygges et stærkere fundament under den lokale skoles fremtid.

Nye boliger i Lumby er et af mange forslag til Kommuneplan 2020, som i den kommende tid skal forbi By- og Kulturudvalget og efterfølgende Odense Byråd. Hvis forslaget bliver sendt i høring, vil alle borgere kunne indgive deres høringssvar henover sommeren.

Forslaget rummer mulighed for at imødekomme ønsket fra Lumby ved at tillade boligbyggeri i højst to etager i et område ved Bladstrupvej og Cecilievej.

- Odense er kendetegnet ved en rigtig god kombination af en levende bymidte og stærke lokalsamfund med engagerede beboere. Lumby er et af de lokalsamfund, og det borgermøde, vi har holdt i Lumby i år, har bare bekræftet indtrykket, og vi har kunnet høre det stærke ønske om flere boliger i området. Borgermøderne kommer også til at køre i andre af byens lokalsamfund, og ved at have en demokratisk samtale med byen bliver vi som byråd skarpere på borgernes ønsker, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Nye boliger i bymidten og lokalsamfundene

- Vi har mange dejlige lokalsamfund, hvor der er mulighed for både hus og have tæt på Odense. Jeg har i mange år kæmpet for balance mellem udviklingen i bymidten og resten af byen, for der er mange, som foretrækker lokalsamfundene frem for centrum. Derfor er det vigtigt, at vi også har øje for dem. Vi skal understøtte liv og tilflytning, for det skaber fundamentet for skole, foreninger og butiksliv. Vigtige elementer for det gode liv og den daglige velfærd, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Kommuneplansforslaget indeholder foruden Lumby også forslag om øget fortætning i bymidten som f.eks. omtalt i Nørrebroplanen samt muligheder for udstykninger i lokalsamfund som blandt andet Holmstrup, Korup Øst og Skt. Klemens.

Kommuneplanen skaber det nødvendige grundlag for de lokalplaner, som giver mulighed for udstykning og byggeri. Det er planen at afvikle flere borgermøder - som i Lumby - i yderligere lokalområder i løbet af året, hvor borgerne får lejlighed til at se de nye muligheder i deres del af byen.

Kommuneplanen dækker en periode på 12 år, og de nye boligudbygningsområder i Odense foreslås frigivet i 1., 2. og 3. prioritet. Ifølge den såkaldte rækkefølgeplan vil 1. prioritet være perioden fra 2020 til 2023, 2. prioritet dækker perioden fra 2024 til 2027, mens 3. prioritet er perioden 2028 til 2031.

For Lumby betyder forslaget, at den første mindre del af området vil blive frigivet i 1. prioritet, mens den anden del bliver frigivet som 2. prioritet.

Kommende høringsperiode

Hele forslaget til kommuneplanen vil blive fremlagt til offentlig høring i perioden juni, juli og august. Det bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside sammen med en vejledning om afgivelse af høringssvar.

Når høringsperioden er afsluttet, vil By- og Kulturforvaltningen i begyndelsen af 2021 fremlægge Kommuneplan 2020 til endelig vedtagelse i Byrådet. Efter vedtagelsen vil ejerne kunne anmode om en lokalplan, som sætter rammerne for det ønskede byggeri.

Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester, via presserådgiver Jon Bøge Gehlert, mobil: 21 15 29 10

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31