Spring til indhold
Nyhed

Innovativt samarbejde skaber foreningsidræt for psykisk sårbare i Odense

05-02-2020

Odense Kommunes Center for Sundhed og Forebyggelse, Bolbro GIF og Dansk Arbejder Idrætsforbund har indgået et samarbejde for at skabe en idrætsforening målrettet psykisk sårbare. Det er første gang i Danmark, man opretter en IFS (Idræt for sindet) som en underafdeling til en allerede etableret forening.

Bolbro IFS, som den nye afdeling hedder, skal være med til at modvirke ulighed i sundhed ved at tilbyde psykisk sårbare et forpligtende og trygt fællesskab, hvor de sammen med ligesindede kan mødes om samvær og aktivitet.

"Med dette partnerskab opstår et nyt samarbejde mellem kommune, forening og forbund på en ny og hidtil uset måde. Det er med til at skabe idrætsmuligheder for flere, skaber større lighed i sundhed, og så er det uden tvivl også med til at modvirke ensomhed, som er udbredt blandt personer med en sindslidelse," udtaler Søren Windell, rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Fra kommunalt tilbud til foreningsidræt

Center for Sundhed og Forebyggelse arbejder til dagligt med målrettede patientuddannelsesforløb til mennesker med forskellige sygdomme, herunder KOL, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Og som noget nyt afprøver de i et 2-årigt projekt også et patientuddannelsesforløb specielt tilrettelagt for personer med sindslidelse og type 2 diabetes

"Vi tilbyder som noget nyt et 12 ugers uddannelsesforløb til personer med sindslidelse og type 2 diabetes. I dette forløb lærer vi borgerne, hvordan de mestrer deres diabetes, fx ved at være opmærksomme på den rette kost og motion, men vi har erfaret, at det er rigtig svært at finde tilbud i civilsamfundet, som gør det muligt at fastholde livsstilsændringerne efter endt patientuddannelsesforløb," fortæller projektleder Lisa Holm Rasmussen.

Baggrunden for at oprette en IFS udspringer således fra Center for Sundhed og Forebyggelses ønske om også at give de psykisk sårbare borgerne mulighed for at forsætte deres livsstilsændring og forbedrede motionsvaner i foreningsregi. Et sted med et rummeligt, men forpligtende fællesskab.

Idræt med plads til alle

Bolbro GIF var ikke et sekund i tvivl, da de modtog henvendelsen vedr. et samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund og Odense Kommunes Center for Sundhed og Forebyggelse.

"I Bolbro GIF arbejder vi ud fra sloganet "Plads til alle", og hermed mener vi, at alle skal have mulighed for at kunne dyrke idræt på det niveau, de magter, og have mulighed for at være en del af det danske foreningsliv. Foreningslivet kan bare noget, som ingen andre institutioner kan. Derfor er det også meget vigtigt for os, at IFS ønsker at blive en del af Bolbro GIF - en afdeling på lige fod med foreningens øvrige afdelinger," udtaler Maria Brumvig, hovedformand i Bolbro GIF.

Dansk Arbejder Idrætsforbund har siden 1996, arbejdet målrette med "Idræt For Sindet" (IFS), som er idræt henvendt personer med psykisk sårbarhed. Deres primære opgave er at etablere idrætsaktiviteter og idrætsforeninger for personer i målgruppen, og de kan derfor i høj grad se værdien af samarbejdet:

"I DAI er vi glade for og ser meget frem til samarbejdet med Center for Sundhed og Forebyggelse og Bolbro GIF. Vi tror på, det er en stærk trekløver, der i fællesskab kan giver mange mennesker en ny mulighed for at dyrke idræt og fællesskab i en idrætsforening," udtaler Per Godballe Sørensen, Idrætskonsulent hos DAI.

Kick-off og generalforsamling

Bolbro IFS er startet op i januar 2020. Motionen foregår i Bolbro Parken på Falen nr. 95 hver torsdag mellem 15.00 og 16.00.

Der afholdes Kick-off arrangement d. 5. marts, hvor rådmand Søren Windell vil lave en officiel indvielse af afdelingen. Her vil der samtidig være mulighed for at se faciliteterne, deltage i forskellige aktiviteter og høre mere om Bolbro IFS. Efterfølgende afholdes en etablerende generalforsamling, hvor interesserede kan få indflydelse i afdelingen og fastsættelsen af en bestyrelse.

FAKTA:

Samarbejdet udspringer af, at Center for Sundhed og Forebyggelse har fået tildelt midler fra Sundhedsstyrelsen (SST) til projektet "Udvikling af patientuddannelsesforløb målrettet borgere med sindslidelse og type 2 diabetes (DM2).

Projektets formål er, at borgere med sindslidelse og type 2 diabetes lærer at mestre deres diabetes samt fastholder livsstilsændringer efter endt patientuddannelsesforløb, for på den måde at undgå følgesygdomme, funktionsnedsættelse og for tidlig død. Erfaringer fra det første år af projektperioden (2019) har ledt til den erkendelse, at der er behov for stærke samarbejdspartnere og lokale, favnende motionstilbud, hvis det skal lykkes borgerne at fastholde deres livsstilsændringer efter projektets afslutning.

Kontaktinformation

Søren Windell

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen

Tlf. 3070 3693

Lisa Holm Rasmussen

Projektleder i Center for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune

Tlf. 2485 3510

Per Godballe

Idrætskonsulent hos DAI

Tlf. 2924 2126

Maria Brumvig

Hovedformand i Bolbro GIF

Tlf. 2235 3191