Spring til indhold
Nyhed

Ingen ændring i besøgsrestriktioner for plejecentre og bosteder endnu

30-04-2020

I Odense Kommune har man valgt at følge myndighedernes retningslinjer ift. genåbning af plejecentre og bosteder. Og da der endnu ikke er kommet konkrete retningslinjer fra Sundheds- og Ældreministeriet, vil plejecentre og bosteder være lukkede for besøg lidt endnu. Rådmand Søren Windell håber på en snarlig lempelse af besøgsrestriktionerne. 

 Selvom Danmark lige så stille er ved at genåbne, er denne besøgsrestriktion for plejecentre og bosteder dog stadig gældende lidt endnu, idet Odense Kommune afventer de nye retningslinjer fra myndighederne.
 
Søren Windell, ældre- og handicaprådmand i Odense, håber, at der snart kan komme en lempelse på området og siger:

"Jeg forstår virkelig godt, at det er svært for både de pårørende og beboerne på plejecentrene, at de ikke kan mødes og være sammen, ikke en gang udendørs. Det er noget, jeg har fået rigtig mange henvendelser på, så jeg ved, hvor meget det fylder, og jeg håber virkelig også, at vi snart kan åbne lidt op. Men vi tør ikke sætte de ældres helbred på spil ved at genåbne for tidligt, og derfor gælder de nuværende besøgsrestriktioner, indtil myndighederne melder andet ud," lyder det fra Søren Windell. 
 
Rådmanden pointerer, at man i Odense Kommune under hele Corona-forløbet har taget situationen yderst alvorligt og derfor fulgt myndighederne og KL's retningslinjer på både social- og ældreområdet. Han glæder sig samtidig over, at der endnu ikke er nogen smittede borgere på Odenses kommunale plejecentre og håber, at situationen forbliver således. 
 
Tak til pårørende og medarbejdere
De sidste uger med adskillelse for pårørende og beboerne på Odenses plejecentre har været hårde og præget af meget afsavn og frustration. Derfor vil Søren Windell også gerne rette en stor tak til de pårørende for deres store forståelse for de strenge besøgsrestriktioner.
 
"Vi er utrolig glade for den forståelse, vi har mødt hos de pårørende, der trods frustration jo godt ved, at vi har handlet, som vi har gjort, for at passe bedst muligt på vores ældre. Heldigvis har kreativiteten været stor, og mange pårørende har til stor glæde for de ældre på plejecentrene sendt både video- og telefonhilsner og ikke mindst hilsner i form af blomster, chokolade og andre gode sager. Det vil jeg gerne sige en stor tak for," siger Søren Windell.
 
Hos rådmanden er der også stor anerkendelse af personalet, der hver dag gør en ekstraordinær indsats for at skabe en god og genkendelig hverdag for de ældre trods besøgsrestriktionerne. 
 
Nye regler vedrørende besøg på plejehjem og bosteder forventes at komme fra myndighederne i løbet af de nærmeste par dage, og i kølvandet herpå vil man i Odense Kommune vurdere, hvordan man bedst og mest sikkert kan begynde at åbne plejecentre og bosteder op for besøg igen. 

Kontaktinformation

Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell, 30 70 36 93