Spring til indhold
Nyhed

Højby Skole vil være Fyns første verdensmålscertificeret folkeskole

24-02-2020

Elever og medarbejdere på Højby Skole har gennem længere tid arbejdet med verdensmål, og i dag tog de skridtet videre med et mål om at få verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen planter et nyt træ ved Højby Skole. Foto: Odense Kommune

I dag mødte alle skolens elever talstærkt op, da startskuddet lød til deres projektuge om FN's Verdensmål. Projektugen kickstarter skolens mål om at blive Fyns første verdensmålscertificeret folkeskole. Certificeringen skal hjælpe skolen med at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både i selve skolemiljøet og gennem uddannelse af eleverne.

- Vi synes, at det er en dagsorden, der er så vigtig både for vores børn og vores hverdag, og alle verdensmålene giver rigtig god mening i en mangfoldig skole som vores, siger skoleleder på Højby Skole, Pia Smiszek Nielsen

Børn- og Ungerådmand i Odense, Susanne Crawley Larsen er imponeret over det store engagement hun mødte hos både børn og lærere, da hun var med til at sætte projektugen i gang.

- Dette er endnu et område, hvor børnene skubber de voksne fremad, så vi ikke bare taler om at forandre ting, men rent faktisk også handler. Børnene kommer med energien og engagementet. Vi skaber rammerne, og sådan kommer FN's Verdensmål i børnehøjde som en del af hverdagen. Jeg er begejstret for det, jeg ser, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Alle elever på Højby Skole arbejder med FN's Verdensmål i projektugen. Foto: Odense Kommune

Handling skal følge ord

Og det er netop meningen med verdensmålscertificeringen. Højby Skole skal lade handling følge ord og selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtig. Når minimumskravene for 2030 Skolerne er opfyldt, bliver skolen certificeret.

Det er fonden CHORA 2030, som står for verdensmålscertificeringen. CHORA 2030 var en af de første organisationer, der gik i gang med at arbejde med verdensmålene i Danmark. Alle danske skoler kan tilmelde sig verdensmålscertificeringen hos CHORA 2030 og få hjælp til at blive certificeret.

- Højby Skole er blandt de første, der har meldt sig til, og er derfor en af foregangsskolerne, siger Kristine Fjord Tolborg, som er projektleder for 2030 skolerne og fortsætter:

- Det er en løbende proces, hvor man også efter tildeling af certificeringen forpligter sig til over tid fortsat at øge ambitionerne.

Susanne Crawley Larsen, skoleleder Pia Smiszek Nielsen og Kristine Fjord Tolborg, projektleder hos CHORA 2030, ved Højby Skoles nyplantede træ. Foto: Odense Kommune

Allerede godt på vej

Verdensmålscertificeringen skal give børnene på Højby Skole en viden om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og inspirere dem til selv at bidrage og være med til at forbedre det samfund, de er del af, og her er Højby Skole allerede godt på vej.

- Det er det alle børnene er meget optaget af. Vi har oplevet, at børnene på eget initiativ har samlet en affaldsgruppe, som kalder sig De Grønne Hævnere. Her samler de affald i frikvartererne, da de ikke mente, at den affaldsordning, vi havde, var god nok, siger Pia Smiszek Nielsen.

Et af Højby Skoles nye mål er, at man om tre år kan træde ind på skolen og med det samme se, at de arbejder bæredygtigt. 

Fakta:

• Børn- og Ungeforvaltningen i Odense lavede i 2019 en rundspørge om verdensmål blandt kommunens skoler og institutioner. Her svarede de skoler, der deltog i besvarelsen, at ca. halvdelen havde verdensmål på skoleskemaet eller integreret i undervisningen. Her arbejdes der mest med verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 7 (bæredygtig energi), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 13 (klimaindsats).
• 68% af de skoler, som på tidspunktet for rundspørgen ikke arbejdede med verdensmålene, overvejede at gøre det fremadrettet.
Læs mere om 2030 Skoler her

 
Kontaktinformation

Pia Smiszek Nielsen, Skoleleder på Højby Skole, Tlf. 51157759, psn@odense.dk
Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, Odense, Tlf. 30604419, sucl@odense.dk
Kristine Fjord Tolborg, Projektleder hos CHORA 2030, Tlf. 30114703, kristine@chora2030.dk

 

Det skal være tydeligt, at Højby Skole arbejder med FN's Verdensmål. Foto: Odense Kommune