Spring til indhold
Nyhed

Højby Skole får Odenses første skoleskov

06-11-2020

Hængebøg, syrener, frugttræer og spader var i dag i centrum, da Odenses første skoleskov blev plantet på Højby Skole.

- Det kræver altså en stærk mand at grave de her huller, lød det fra en af drengene i 4. klasse, da der skulle graves ud til Clara Friis pæretræet.

Over 40 forskellige træsorter, børn og læring er ingredienserne i Odenses første skoleskov. Skoven er skabt i samarbejde med organisationen Plant et Træ og er den første af sin slags i landet. Her er træerne ikke plantet på en tilstødende grund, men i stedet fordelt ud over hele skolens område og tænkt ind i skolens eksisterende beplantning. Hæver man sig op i helikopter og kigger ned på Højby Skole, vil bygningen symbolisere stammen på et træ, og den nye skoleskov vil ligne grene og kviste.

Kan inspirere andre skoler

Fredag formiddag plantede 4. klasserne på Højby Skole Odenses første skoleskov i samarbejde med Plant et Træ. Målet er bruge træerne i undervisningen, så børnene får kendskab til de forskellige sorter og deres vilkår og vækst - og dermed også træernes positive evner til at passe på klimaet og grundvandet. 

Skoleskoven, der bliver flere små lunde af træer, er en del af Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med FN's Verdensmål, og børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen håber, at konceptet kan udbredes til kommunens andre skoler: 

- Klima, træer, grundvand og biodiversitet - det hele hænger sammen, og handler i bund og grund om respekt for naturens mangfoldighed, men også dens skrøbelighed. Højby Skole er forbilledlige, når det gælder arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed, og den nye skoleskov er en ny perle på snoren. Jeg håber, at det bliver afsættet for mange flere skoleskove hen over byen. Skovenes herlighedsværdi er stor, og mon ikke den bliver endnu større, når det er en skov man selv har plantet, siger hun.

En skov i skoletiden - og i fritiden

Hos Plant er Træ er den nye type skov inde på en skoles eksisterende matrikel en spændende mulighed for at plante træer på skoler, som ikke nødvendigvis har en tilstødende mark eller større område at plante på: 

- Her har Højby Skole virkelig tænkt ud af boksen for at bidrage til et grønnere lokalområde. Sammen får vi skabt nye grønne uderum, som jo både kan indgå i undervisningen og benyttes udenfor skoletid af alle børn og voksne i området. Jeg glæder mig over, at elevernes læring om træer og deres betydning kan foregå lige uden for døren, siger Jens Døssing, landsformand for Plant et Træ.

I forbindelse med planlægningen af skoven har skolen kortlagt de mange forskellige træer, som allerede er på skolens område, så de 30 nye træer og buske supplerer og samlet set giver børnene en skov af læring om træer. Ifølge skoleleder Pia Smiszek Nielsen er det ikke antallet af træer, der er afgørende, men hele formidlingen og børnenes ejerskab til træerne og klimaet, som har betydning. Hun fortæller:

- Som certificeret Verdensmålsskole ligger visionen om at inddrage naturen i undervisningen, og at bidrage til mere skov i nærmiljøet i forlængelse af de mål vi har på skolen. Samarbejdet med Plant et træ om en skoleskov er for os en fantastisk mulighed for at give vores elever endnu bedre mulighed for at lære om naturen, og selvfølgelig også at få et dejligt udeområde til leg og fritid. Den klimamæssige dagsorden er også vigtig, godt nok er vores lille skoleskov en dråbe i havet, men det er et vigtigt signal til vores elever om, at vi sammen passer på vores jord. En skoleskov er elevernes skov, og det har en stor værdi, at eleverne er med til at plante og passe den set i et dannelsesmæssigt perspektiv.

Nu må de forventningsfulde elever på Højby Skole væbne sig lidt med tålmodighed hen over vinteren, men til foråret springer bladene ud igen på de nyplantede træer og buske, og nye uderum vil folde sig ud på matriklen. 

Planen er, at erfaringerne fra Højby Skole skal danne grundlag for flere træer på kommunens andre skoler.

Fakta 

- Skoleskoven er et samarbejde mellem Højby Skole, Odense Kommune og Plant et Træ, der har doneret træer og frugtbuske, og med træerne følger undervisningsmateriale. 

- Højby Skole er en skole, der arbejder målrettet med at gøre FN's verdensmål håndgribelig for eleverne, og er i år blevet Fyns første verdensmålscertificerede skole gennem organisationen CHORA 2030. At passe på naturen er derfor en central del af hverdagen, og formålet med skoven er, at eleverne lærer om træerne og kommer til at føle ejerskab over naturen lige uden for døren, når de selv har været med til at plante træerne.

- Udeundervisning er også kommet mere i fokus under Corona, og her er de nye træer perfekte at gå på opdagelse i, også når der skal høstes frugt til madkundskabstimerne til sommer.

-  Læs mere om Plant et Træ her.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419

Jens Døssing, landsformand, Plant et Træ, jens.doessing@plant-et-trae.dk, mobil: 31474002

Pia Smiszek Nielsen, skoleleder, Højby Skole, psn@odense.dk, 51157759