Spring til indhold
Nyhed

Er det tid til at flytte fællesskabets værdier fra Fjernvarme Fyn til velfærden?

18-08-2020

Odense Kommune og Energi Fyn har forhandlet om et potentielt salg af Fjernvarme Fyn, som Odense Kommune ejer. Et salg vil indbringe Odense Kommune 524 millioner kroner, som kan bruges på børnehuse, skoler og plejehjem. På fire møder inviteres odenseanerne til at drøfte et eventuelt salg med politikerne.

Er det en god idé at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn og på den måde lægge flere hundrede millioner kroner i kommunekassen til velfærden? Og er tidspunktet det rigtige til at gøre det nu?

Det ønsker politikerne i Odense Byråd at drøfte med odenseanerne på fire borgermøder. På borgermøderne vil borgmesteren og skiftende politikere fra byrådets partier være til stede og debattere med borgerne.

- Fjernvarme Fyn er ejet af fællesskabet, og det skal det blive ved med at være - derfor har vi alene forhandlet med Energi Fyn, der er ejet af de fynske forbrugere. Hvis vi sælger Fjernvarme Fyn, vil vi have mulighed for at skabe bedre rammer for vores børn, unge og ældre, men vi skal have en åben samtale om fordele og ulemper, inden vi beslutter noget som helst. Som samlet byråd har vi brug for at høre odenseanernes mening i den her vigtige sag, siger Peter Rahbæk Juel, Odenses borgmester.

Vilkår er på plads

Udgangspunktet for borgermøderne er, at Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen og administrerende direktør Bent Agerholm fra Energi Fyn i dag har underskrevet et aftalepapir, der beskriver betingelserne for, at Energi Fyn potentielt kan købe Fjernvarme Fyn.

- Som forbrugerejet energiselskab er det Energi Fyns fornemste opgave at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere. Alt overskud geninvesteres i selskabet til gavn for de fynske andelshavere. Vi har gennem årene haft et tæt samarbejde med Fjernvarme Fyn. Den grønne omstilling og den teknologiske udvikling betyder, at el og varme i fremtiden vil blive koblet endnu tættere sammen. Derfor giver det rigtig god mening, at vi nu undersøger muligheden for at købe Fjernvarme Fyn, siger Søren Thorsager, bestyrelsesformand for Energi Fyn.

Aftale udestår

Der er ikke indgået aftale om et eventuelt salg endnu - det afgøres først, når byrådet og odenseanerne har haft mulighed for at diskutere sagen på borgermøderne. Herefter vil byrådets partier tage stilling til et eventuelt salg.

De fire borgermøder foregår de kommende uger med plads til knap 100 borgere på hvert møde. Af hensyn til coronarestriktioner er det kun tilladt at tilmelde sig ét borgermøde.

Borgermøderne foregår:

26. august: Hunderupskolen (to møder)
31. august: Risingskolen
7. september: Dalumhallen

Man kan tilmelde sig borgermøderne om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn her. Når borgermøderne afvikles, vil der på odense.dk blive oprettet en online kommentarmulighed.

FAKTA

  • I øjeblikket ejes Fjernvarme Fyn af Odense Kommune (ca. 97 procent) og Nordfyns Kommune (ca. 3 procent).
  • Fjernvarme Fyn leverer varme til over 100.000 husstande i Odense og omegn.
  • Aftalepapiret mellem Odense Kommune og Energi Fyn fastsætter købsprisen til 900 millioner kroner, hvilket efter skat vil give 524 millioner kroner til Odense Kommune. Papiret beskriver desuden, at der ved et opkøb skal fastholdes lave varmepriser, at fjernvarmen skal forblive på fællesskabets hænder, og at Fjernvarme Fyns grønne omstilling skal fortsættes.
  • Med Budget 2020 vedtog Odense Byråd seks betingelser for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn. Den 15. april 2020 gav Økonomiudvalget i Odense Kommune stadsdirektøren bemyndigelse til at føre forhandlinger med Energi Fyn ud fra disse betingelser, som lyder:
  1. Fortsat fokus på stabile og lave varmepriser.
  2. Udfasning af kul i varmeproduktionen senest i 2025.
  3. Fremadrettede investeringer i grøn omstilling skal overvejes i forhold til indvirkning på prisen og betydning for gartnerierhvervet.
  4. Varmekunderne skal sikres samme indflydelse som Energi Fyns nuværende andelshavere.
  5. Energi Fyn skal opretholde ejerskab af Fjernvarme Fyn.
  6. Forudsætning, at et salg sker til markedspris

Læs mere:

Aftalepapir

Faktaark - Energi Fyn

Faktaark - Fjernvarme Fyn

Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Jon Bøge Gehlert, mobil: 21152910

Bestyrelsesformand Søren Thorsager, Energi Fyn, mobil: 29669180

Adm. direktør Bent Agerholm, Energi Fyn, mobil: 23631888