Spring til indhold
Nyhed

Besøgsrestriktioner på plejecentre i Odense Kommune

07-10-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Odense Kommune at indføre nogle midlertidige besøgsrestriktioner gældende fra den 7. oktober 2020. Det sker for at holde smitten i Odense nede og for at passe på sårbare borgere. Beboere kan fortsat få udendørsbesøg og indendørsbesøg fra én nærmeste pårørende.

De nye besøgsrestriktioner begrænser mulighederne for besøg på Odenses plejecentre og midlertidige pladser. Styrelsen begrunder påbuddet med, at der i Odense Kommune pr. d. 6. oktober 2020 var 42 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Hertil kommer, at en større andel af de smittede borgere er ældre og sårbare borgere.

Restriktionerne betyder at:
1) Beboere må i perioden få indendørsbesøg af én nærmeste pårørende, som de har udpeget - samt ved kritiske situationer.

2) Øvrige besøg kan ske udendørs.

Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell (K), siger:

"Det er rigtig ærgerligt, at vi nu skal igennem det her igen. Men det er vigtigt, at vi passer på de ældre og sårbare og fortsat lykkes med at holde smitten ude af vores plejehjem. Restriktionerne er ikke så skrappe som sidst, så det er stadig muligt at få besøg af sin nærmeste pårørende. Det betyder meget. De nye restriktioner giver også mulighed for stadig at levere serviceydelser, herunder varelevering og sundhedsbehandling til den enkelte mm. Besøgsrestriktionerne regulerer heller ikke beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret."

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed vil påbuddet løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 7. november 2020. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Kontaktinformation

Charlotte Scheppan, sundhedschef i Odense Kommune: 51 21 31 64.