Spring til indhold
Nyhed

9,5 millioner kroner til 126 af Odenses frivillige, sociale foreninger

09-12-2020

126 af Odenses frivillige sociale foreninger får i denne uge den gode nyhed, at de har fået tildelt et økonomisk tilskud fra Odense Kommune. I alt har Odense Kommune uddelt ca. 9,5 millioner kroner til det frivillige sociale arbejde, som skal hjælpe byens udsatte og sårbare borgere i 2021.

Hvert år tildeles en række frivillige foreninger et økonomisk tilskud til deres frivillige sociale arbejde (de såkaldte §18- og §79-midler). Med midlerne støtter Odense Kommune det frivillige sociale og frivillige forebyggende arbejde for bl.a. udsatte og sårbare grupper af mennesker, ældre og ensomme. Pengene skal blandt andet være med til at dække de omkostninger, der er forbundet med frivilligt arbejde - f.eks. materialer, koordinering, frivilligpleje, forsikring m.m. - så det bliver så let som muligt at være frivillig i Odense Kommune.

En stor del af de uddelte midler prioriteres til drift af eksisterende aktiviteter, for at sikre kontinuitet og forudsigelighed i de frivillige indsatser. Udvikling af foreninger og af tilbud prioriteres dog også.

2020 har været et bemærkelsesværdig år og har med Covid-19 budt på mange udfordringer, der har gjort foreningernes muligheder for at lave aktiviteter sværere. Der har været stort behov for opfindsomhed i forhold til at lave aktiviteter og indsatser, og det er foreningerne flot lykkedes med. Mange af 2020's udfordringer kommer dog til at fortsætte ind i 2021. Netop derfor er det vigtigt med fokus på at give tilskud til rammerne omkring aktiviteter og fællesskaber.

- Mulighederne for at deltage i fysiske fællesskaber har haft trange kår i 2020 - og vil stadig have det i en del af 2021. Ensomheden er for mange blevet større under Corona, og derfor har vi med tilskud til 2021 haft fokus på at støtte foreninger i at kunne gennemføre aktiviteter med Covid-19 forbehold. Der er bl.a. givet støtte til indkøb af værnemidler til frivillige og i flere tilfælde øget tilskud til aktiviteter. Eller, som med Hjernesagen, tilskud til kommunikation med medlemmer, så ingen føler sig glemt i en tid, hvor vi stadig ikke kan mødes som før, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell.

Flere foreninger ikke søgt Odense Kommune om støtte i 2021, fordi de mange Corona-restriktioner har betydet, at disse foreninger ikke har haft mulighed for at bruge hele tilskuddet i 2020, hvorfor tilskuddet er overflyttet til 2021. Til gengæld er der kommet flere nye frivillige indsatser i Odense, ligesom alle de veletablerede foreninger fortsætter deres virke.

- Endnu engang viser den frivillige sociale sektor, at den er fyldt med virkelyst og egangement. Jeg er glad for, at den langtrukne Coronasituation ikke har været en for stor hæmsko for den frivillige sektor. Tværtimod viser foreningerne stædighed og insisteren på at fastholde og udvikle nye tilbud, og det er jeg glad for, at vi som kommune kan understøtte med en økonomisk håndsrækning, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro, der påpeger, at der har været fokus på mangfoldighed i uddelingen af midlerne.

- Vi har med den økonomiske uddeling valgt at prioritere en mangfoldig modtagerkreds, så flest mulige foreninger og udsatte målgrupper kan hjælpes det kommende år. Samtidig har vi valgt at give nogle af de velafprøvede og solide foreninger i Odense to- og treårige bevillinger, så de kan få en ekstra stabilitet i de kommende år efter et år præget af meget usikkerhed, siger Brian Dybro.

6 millioner til foreninger målrettet borgere under 65 år

I 2021 fordeles der godt seks millioner kroner blandt 66 foreninger med borgere mellem 0-65 år som målgruppen. Tirsdag den 8. december vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget tildelingen, der skal være med til at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Odense.

3,1 millioner til foreninger målrettet borgere over 60 år

Fra Ældre- og Handicapudvalget fordeles der ca. 3,4 millioner kroner blandt 60 foreninger, der yder frivilligt, socialt og forebyggende arbejde for målgrupper over 65 år.

Der kan stadig søges penge i 2021

Frivillige foreninger har dog stadig mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Odense Kommune, til f.eks. nye tiltag og udvikling i 2021.

Ca 800.000 kroner er afsat til Udviklingspuljen for 2020 og kan søges løbende fra årsskiftet og frem til 30. september 2020.

Midlerne i Udviklingspuljen skal sikre, at frivillige foreninger og organisationer hurtigt og let kan få tilskud til at skabe nye initiativer i Odense eller udvikle deres forening yderligere.

Tre gange i løbet af 2021 er det endda muligt at søge mundtligt om op til 25.000 kr. på de såkaldte mundtlige ansøgningsdage. Første gang bliver 2. marts 2021.

Læs mere om frivilligt arbejde i Odense, og hvordan der kan søges midler fra Udviklingspuljen her: www.odense.dk/§18

Læs mere på vores hjemmeside

Kontaktinformation

Ældre- og handicaprådmand, Søren Windell
Tlf.: 65 51 30 00

Beskæftigelses- og socialrådmand, Brian Dybro

Tlf.: 24 62 11 18