Spring til indhold
Nyhed

Uændret ledighed i Odense

29-11-2019

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i oktober 2019 er 4.667 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,8 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra september 2019 til oktober 2019.

For hele landet er ledighedsprocenten 3,7 % og dermed også uændret fra september 2019 til oktober 2019.

Odense indtager en 8. plads i ledighedsplaceringen i oktober 2019. Dvs. Odense har landets 8. højeste ledighedsprocent. I september 2019 havde Odense landets 6. højeste ledighedsprocent.

- Med godt et år til, at Odense skal nå målet om en ledighed på landsgennemsnittet, ville ønskescenariet da være, at vi lagde større afstand til den gennemsnitlige ledighedsprocent. Men for at vi kan det, skal vi også sætte ekstra ind. Der er nogle ledige, der fylder mere i statistikken, og dem har vi et skarpt øje rettet imod, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

De grupper af ledige, der repræsenterer en overledighed er akademikere/dimittender, ufaglærte, ikke dansktalende og ledige med uddannelser inden for service- og detailområdet, ledige med en administrativ baggrund eller ledige med en akademiuddannelse. I Odense Kommunes budget for 2020 blev der sat penge af til både akademikere og dimittender samt ufaglærte, men også for de ikke dansktalende og de ledige med uddannelser med særlig høj ledighed er der brug for forstærkede og målrettede tiltag.

- Vi er i gang med at lave nogle indsatser, der retter sig specielt mod de grupper af ledige, der fylder mest, og det skal vi især gøre i samarbejde med virksomhederne, for der skal jo også være nogle job til de ledige. Vi kan ikke løse det alene. Vi er nødt til at stå sammen. Derfor er det også vigtigt, at vores initiativer i kommunen suppleres af arbejdet i Beskæftigelsesalliancen, hvor uddannelsesinstitutioner, de faglige organisationer, a-kasserne og virksomhederne arbejder for at få ledigheden i Odense ned på landsgennemsnittet.

Den aktuelle ledighedsprocent er 4,6 % svarende til 4.464 fuldtidspersoner.
 

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22