Spring til indhold
Nyhed

Uændret ledighed i Odense

28-06-2019
 

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2019 er 4.448 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,7 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledigheden i Odense er uændret fra april til maj 2019.

 
 

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret fra april til maj 2019. I hele landet er ledighedsprocenten i maj 2019 på 3,7 %.

Udvikling på ledigheden har været afdæmpet i 2019 i både Odense og resten af landet. Siden januar 2019 er ledigheden i Odense faldet med 1,2 %.  Det er større fald end i både resten af landet, hvor ledigheden er faldet med 0,5 % og i forhold til Fyn, hvor ledigheden er faldet med 0,6 %.

- Vi bliver ved med at få mennesker i arbejde, og det er godt. Men vi skal have endnu flere i arbejde, hvis ledigheden skal ned på landsgennemsnittet, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Flere indsatser er på vej for de ledige i Odense, blandt andet en dimittendindsats, der fra september skal hjælpe nyuddannede hurtigere i arbejde.

- Vi kommer til at tilbyde ledige dimittender, der har været ledige i 10-13 uger et to ugers vejledningsforløb, der skal klæde dem på til at få foden indenfor hos virksomhederne og gøre dem klogere på, hvordan de kan bringe deres akademiske kompetencer i spil. Det kan være svært at lande sit første job som nyuddannet, så det skal vi hjælpe dimittenderne med, fortsætter Brian Dybro.

Også for dagpengemodtagere med længere tids ledighed er der en ekstra indsats på vej.

- Efter sommer kan de dagpengemodtagere, som har brug for en ekstra hjælpende hånd, få tilbudt en personlig jobformidlingsindsats. Her hjælper en personlig jobkonsulent f.eks. med at skabe kontakt mellem den ledige og virksomhederne, afslutter Brian Dybro.

Odense indtager en 6. plads i ledighedsplaceringen i maj 2019. Dvs. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent. I april 2019 havde Odense landets 8. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 4,4 % svarende til 4.131 fuldtidspersoner.

 
 
Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22

 
 

Opdateret 07-08-2019