Spring til indhold
Nyhed

Tidlig indsats: børn i Odense får hurtigere hjælp fra socialrådgivere på skolerne

21-10-2019

Det er til gavn for både børn og medarbejdere på skolerne, at der nu siden starten af skoleåret 2018/19 fast har været socialrådgivere på skolerne i nogle timer om ugen. Det viser en evaluering af det første år med ordningen.

Børn, hvis sociale eller psykiske udfordringer opdages i skolerne, får hurtigere - og mere professionel hjælp - efter, at socialrådgivere har fået deres faste gang på alle Odenses folkeskoler.
 
En evaluering viser, at skolerne er meget tilfredse med ordningen. 97% svarer, at de i høj eller nogen grad har oplevet en positiv effekt og bemærker, at socialrådgiverne er professionelle, fleksible, tilgængelige, kompetente, stabile og giver nær og hurtig rådgivning. Skolerne vurderer, at socialrådgiverne i høj eller nogen grad har medvirket til tidlig indsats og til at problemer er taget i opløbet. 

- Det har været vigtigt for mig at rykke socialrådgivere ud på folkeskolerne. Det bringer socialrådgivernes faglighed nærmere familierne både mentalt og fysisk. Forhåbentligt kan vi hjælpe til, inden det bliver uoverskueligt, sådan at børn med problemer bliver til børn med håb. Som en sidegevinst kan socialrådgivernes tilstedeværelse tage nogle af bekymringerne væk fra lærernes skuldre, så de kan fokusere lidt mere på at undervise, siger Susanne Crawley Larsen, der er rådmand for børn og unge i Odense.

Hver skole har fået sin "egen" socialrådgiver tilknyttet. Socialrådgiverne er på skolen fra en til syv timer om ugen, fordelt på efter antal underretninger samt viden om den enkelte skoles problematikker. Socialrådgiverne har desuden en konsulentfunktion på byens privatskoler.

Lettere adgang til sparring og vejledning
Pædagoger og lærere med en bekymring for et barn har dermed fået lettere adgang til professionel sparring, inden problemet vokser sig for stort. Socialrådgivere har også i nogle tilfælde kunnet deltage i skolens møde med forældre til et givent barn og været med til at pege på handlinger, der vil kunne få en positiv effekt på barnets trivsel.

- Vi oplever, at lærere og pædagoger har nemmere ved at komme forbi og søge sparring og rådgivning om børn, når vi er på skolen. Nogle gange får vi hurtigt afklaret, om der er brug for en formel underretning, men ofte kan vi vejlede dem, inden noget bliver en egentlig børnesag, hvilket er en fordel for alle parter. Vi drøfter, hvordan vi kan inddrage forældrene, og en af fordelene ved, at vi nærmest er en del af skolens personale, er, at forældre ikke længere oplever os som "farlige" at snakke med, fortæller Anja Brinch, der er socialrådgiver i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

Hun bakkes op af Dansk Socialrådgiverforening.

- Vi anbefaler socialrådgivere på alle skoler til alle kommuner, da det sikrer tidlig forebyggelse med hjælp og sparring, mens problemerne er små og kan afhjælpes med samtaler og støtte til børn og familier. Samtidig er der mulighed for tværfaglig sparring med lærere og pædagoger til gavn for samarbejdet i børnearbejdet, der på sigt også vil forebygge behov for underretninger. Det er en god samfundsmæssig investering i børn, så de kan sikres uddannelse, arbejde og familieliv, siger Anne Jørgensen, der er formand i Region Syd.

Flere skoler bemærker i evalueringen, at de nødigt ville undvære ordningen - tværtimod ville de have gavn af, at der var penge til, at socialrådgiverne kunne være endnu mere til stede.

- Det er en faglig ekspertise, som vi tidligere har efterlyst på skolerne. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nu griber nogle børn tidligere i forløbet og dermed får dem hjulpet den rigtige vej hurtigere, siger Johnnie James Fischer, der er afdelingsleder på Sanderumskolen.

I løbet af det første år har socialrådgiverne registreret 906 aktiviteter på skolerne - dertil kommer generel og uformel sparring og vejledning. De typiske grunde til, at socialrådgiverne bliver inddraget, er adfærdsproblemer hos børn, faglig sparring med medarbejdere, skolefravær, konflikter i hjemmet, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder samt voldelige episoder.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419
Anja Brinch, socialrådgiver, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense, anjbh@odense.dk
Anne Jørgensen, formand, Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, anj@socialraadgiverne.dk, mobil: 21823780
Johnnie James Fischer, afdelingsleder, Sanderumskolen, jjfi@odense.dk