Spring til indhold
Nyhed

Spejderne skal have et løft

03-09-2019

Spejderne er en vigtig del af Odenses foreningsliv, men der kommer færre nye spejdere til. Derfor afsatte Folkeoplysningsudvalget 200.000 kroner til et udviklingsforløb, hvor erfaringer og udfordringer kunne udveksles.

By- og Kulturforvaltningen har blandt andet til opgave at understøtte Odenses rige foreningsliv, herunder de forskellige spejdergrupper i byen. Imidlertid havde forvaltningen gennem flere år bemærket, at flere spejdergrupper mistede medlemmer, og at de fik vanskeligere ved at rekruttere nye ledere.

Derfor ønskede forvaltningen at igangsætte et udviklingsforløb, så spejdergrupperne kunne blive styrket i den kommende tid. Forløbet er blandt andet finansieret med 200.000 kroner fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.

- Vi kunne se, at aktiviteterne var nedadgående, og det var bekymrende, for spejderne er en vigtig del af vores foreningsliv. De appellerer f.eks. til børn, som ikke har interesse for boldspil, ligesom de har været utroligt gode til at inkludere børn med særlige behov af den ene eller anden karakter. Derfor har vi været interesseret i at se, hvad der kunne gøres for spejderne, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

I alt har 16 grupper deltaget i udviklingsforløbet, som har været individuelt tilpasset den enkelte gruppe med fire aftener/dage, hvor grupperne selv har bestemt interval mellem møderne samt emnerne. Disse er blevet drøftet sammen med tilknyttet konsulent.

Udover gruppernes egne og individuelle emner, så har den eksterne konsulent præsenteret alle grupperne for nedenstående emner:

  • Synlighed i lokalsamfundet og mere genkendelighed ift. placering - f.eks. gennem navneskift fra DDS Camelot Spejderne til Skt. Klemens Spejderne
  • Nye aktiviteter såsom aktiviteter på søndage, familiespejderkoncept, ude-aktiviteter og nye digitale muligheder
  • Fastholde de ældste spejdere ved at planlægge ture, rejser med mere
  • Kommunikation med ledere og forældre
  • Økonomi og kontingentbetaling

Blandt de deltagende grupper var DDS Camelot Spejderne, som har været godt tilfreds med udviklingsforløbet.

- Det har været rigtig spændende at deltage i. Vi vil gerne udvikle gruppen, og det har været godt at få en person udefra til at se på os og komme med konstruktiv kritik. Det blev til flere gode sessioner, hvor vi har taget flere ting med os, forklarer bestyrelsesformand Jesper Petersen fra DDS Camelot Spejderne og fortsætter:

- Vi har blandt andet talt om strukturen i ledelsen, fundraising og ikke mindst, hvordan vi får anerkendt den store indsats, som vores ledere og forældre yder. Det betyder meget, så det har vi stor fokus på. Desuden ser vi på at få lavet drejebøger for vores aktiviteter, så vi har et godt udgangspunkt for udvikling både på kort og lang sigt.

Som opfølgning på de individuelle forløb blev grupperne inviteret til et evalueringsmøde den 2. maj 2019 for at fortælle, hvordan de er kommet videre, og om der er udfordringer i fremtiden, som By- og Kulturforvaltningen eventuelt kan hjælpe med.

By- og Kulturforvaltningen arbejder i efteråret 2019 videre med input fra evalueringsmødet.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31
Dorte Ankjær, kontorchef for Fritid og Eliteidræt, tlf.: 65 51 53 18