Spring til indhold
Nyhed

Odenses børn har brug for flere plejefamilier

11-11-2019

Hjerterum til mere. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne, der skal få flere odenseanere til at åbne deres hjem for et plejebarn. I dag er alt for mange af de børn, der har brug for en pleje- eller aflastningsfamilie, nemlig nødt til at flytte langt væk, når de skifter hjem.

Alle børn har ret til et godt liv med tryghed og omsorg. For nogle børn betyder det et liv et andet sted end hos de biologiske forældre - nemlig hos en plejefamilie. I Odense Kommune er knap 300 børn og unge anbragt eller i aflastning i en plejefamilie, men kun omkring 70 er det i en plejefamilie bosiddende i Odense Kommune. 

Det betyder, at ca. 75% af de børn og unge, der er i pleje eller aflastning, må flytte langt væk fra deres kendte omgivelser som klassekammerater, foreningsliv og familie med de ulemper, der følger med det. Men den andel bør være lavere, mener politikerne i Børn- og Ungeudvalget. Derfor kører Odense Kommune fra 11. november til 1. december en kampagne for at få flere pleje- og aflastningsfamilier fra Odense og nærliggende kommuner.

Kampagnen er døbt 'Hjerterum til mere' - for det at ville gøre en forskel for et barn i en sårbar situation handler både om at have hjertet på rette sted, men også at kunne rumme barnet og den baggrund, som det kommer med. Det er netop ønsket om at gøre en forskel, der kendetegner de voksne, der allerede i dag byder et barn eller en ung velkommen som plejebarn. 

- Odense Kommune har virkeligt dygtige plejefamilier, og dem skal vi have mange flere af. Særligt fra vores egen by. De fleste kan nok forestille sig de følelser, der følger med ikke længere at skulle bo hos sin mor og far. Hvis man så ovenikøbet skal skifte skole og venner, så bliver omvæltningen endnu større. Mit håb er, at nogle af byens voksne, der har rum til det, vil melde sig som plejefamilie og give tryghed og kærlighed til et barn i Odense, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Nye plejefamilier findes måske i bussen eller kantinen
Kampagnen kan fra i dag ses på skærmene i Fynbus, på biblioteker, skoler og sundhedshuse. En forudgående analyse viser, at der er succes med at rekruttere plejeforældre, der har en social- eller sundhedsfaglig baggrund.

Flere virksomheder inden for det område for eksempel OUH og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil derfor også få besøg af medarbejdere fra Familieplejen i Odense Kommune de kommende uger.

Kampagne et led i styrkelse af Familieplejen i Odense Kommune
Kampagnen kommer som en del i en fokuseret udvikling af Familieplejen i Odense, som Børn- og Ungeudvalget har iværksat. Det betyder, at de eksisterende plejefamilier har fået øget støtte, siden man i 2018 opgraderede fra fem til ni plejefamiliekonsulenter. 

Fordelen er, at familiekonsulenterne i endnu højere grad kan matche plejefamilier og plejebørn, så det giver den bedste start. De nuværende plejefamilier har desuden fået tilknyttet en fast konsulent, hvilket giver større tryghed og sparring, når man som familie skal være et godt hjem for et anbragt barn.

- Det er vigtigt for os at give plejefamilierne den tryghed at vide, at de ikke står alene med ansvaret, og uanset om man er rutineret eller ny plejefamilie, vil der altid opstå situationer, hvor man har brug for sparring eller vejledning. Vi håber med den nye kampagne at komme i kontakt med flere, der har både mod på og hjerterum til et plejebarn, siger Charlotte Jensen, der er centerchef for Børne- og Ungerådgivningen i Odense.

Gennemsnitsalderen for nuværende plejefamilier er aldersmæssigt 50 år eller ældre, derfor er ønsket, der også kommer flere yngre plejefamilier, der bor tættere på børnenes biologiske familier og netværk. Der er brug for alle - uanset om man er småbørns-, regnbuefamilie eller enlig - bare der er 'hjerterum til mere'.

Fakta
For at blive plejefamilie skal man være godkendt til dette, og det er Socialtilsyn Syd, der foretager godkendelsen. Første trin er at udfylde et ansøgningsskema.  

Læs mere her.

For at vide mere inden man laver en ansøgning, kan man kontakte familieplejekonsulent Henriette Damgaard, mobil 29370729, eller Familieplejekonsulent Svend Gammelgaard, mobil 21173703.

Læs mere her. 

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, Odense, mobil: 30504419
Charlotte Jensen, Centerchef, Børne- og Ungerådgivningen, mobil 51209986