Spring til indhold
Nyhed

Nyt samarbejde mellem OUH og Odense Kommune betyder færre genindlæggelser og større tryghed

31-01-2019

For at undgå genindlæggelser har Odense Kommunes rehabiliteringstilbud, Lysningen, og Geriatrisk Afdeling på OUH siden marts sidste år arbejdet sammen på en helt ny måde. Borgere, der får plads på Lysningen efter udskrivelse fra Geriatrisk Afdeling, bliver nemlig ikke sluppet helt af OUH men tilbydes opfølgende besøg på Lysningen. Det skaber større tryghed for borgerne og mindsker samtidig antallet af unødige genindlæggelser.

Der er flere fordele ved det nye samarbejde. De udskrevne borgere undgår bl.a. at tage turen ind til hospitalet til kontrolbesøg, hvilket kan være en stor belastning for mange lige efter en udskrivelse. Og så er samarbejdet med til at sikre en bedre sammenhæng mellem hospitalets behandling og kommunens rehabilitering. Faktisk er den tætte dialog mellem hospitalet og Lysningen i nogle tilfælde med til at spare borgerne for at blive indlagt igen, fordi komplikationer kan løses og håndteres, inden de udvikler sig og fører til en genindlæggelse.

Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense, glæder sig over den nye måde at samarbejde på.

"Det er dét her, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen handler om. Det utrolig vigtigt, at vi alle sammen arbejder på at sikre en god og tryg overgang, når en borger skal fra sygehuset til et rehabiliteringstilbud, hvor de kan komme til kræfter. Her er samarbejde og koordinering mellem sektorer vigtige nøgleord. Samtidig ved vi, at genindlæggelser tager meget hårdt på især de ældre, medicinske patienter, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fundet en måde at samarbejde på, der sparer de ældre for både unødige genindlæggelser og anstrengende ture ind til hospitalet til kontrolbesøg," siger Søren Windell.

Sammenhæng skaber tryghed

På Lysningen oplever de en øget tryghed hos både borgere og deres pårørende efter, at det nye samarbejde er kommet i stand.

"Der opstår tit spørgsmål, når man er blevet udskrevet - f.eks. til behandlingen. Derfor er det en stor tryghed for både patienterne og deres pårørende, at teamet fra OUH kommer her og i samarbejde med os følger op på udskrivelsen. Det giver borgerne ro at mærke, at vi her på Lysningen er i tæt dialog med OUH og dermed er fælles om at finde de gode løsninger, der kan følge borgerne helt til dørs," fortæller Kristine Kolberg Madsen, der er rehabiliteringsleder på Lysningen.

Teamet fra Geriatrisk Afdeling på OUH har siden marts 2018 tilset mere end 250 borgere på Lysningen. Teamet besøger Lysningen tre gange om ugen og sørger for at tilse borgerne inden tre dage efter udskrivelsen, da de fleste genindlæggelser typisk sker inden for tre til fem dage efter et hospitalsophold.

Læs mere på vores hjemmeside

Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand for ældre- og handicapområdet i Odense: 3070 3693.

Kristine Kolberg Madsen, rehabiliteringsleder på Lysningen: 2399 4781.