Spring til indhold
Nyhed

Nyt projekt skal sikre fælles standard og kvalitet for leverandører af hjemmepleje i Odense

28-02-2019

Som borger i Odense har man frit valg af leverandør, når man skal have hjemmepleje. Det vil sige, at man frit kan vælge, om man vil modtage hjælp fra Odense Kommune eller en af de private leverandører på markedet. Et nyt projekt skal nu sikre, at man som borger får den samme service og den samme kvalitet i indsatserne, hvad enten man vælger den kommunale leverandør eller en privat.

 

Projektet er forankret i Odense Kommune med Kære Pleje og Svane Pleje som samarbejdspartnere og repræsentanter for de private leverandører af hjemmepleje. Projektet er netop blevet tildelt 5,3 mio. kroner af Sundhedsstyrelsen og strækker sig frem til den 31.5 2021.

Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet, glæder sig over initiativet.

"Jeg synes, det er meget vigtigt, at man som borger er garanteret en tryghed i at vide, at man får den samme kvalitet og standard, hvad enten man vælger Odense Kommune som leverandør af hjemmepleje eller en af markedets private leverandører. Det er det, dette projekt skal sikre samtidig med, at vi ser frem til den sidegevinst, der hedder et endnu bedre samarbejde parterne imellem," lyder det fra Søren Windell.

Også fra Kære Pleje og Svane Pleje er der begejstring over projektet.

"Vi ser dette projekt som en kærkommen åbning til et endnu stærkere samarbejde imellem de private og den kommunale leverandør. Projektet har borgeren i centrum og tilgangen er helhedsorienteret, og det er værdier, der til fulde matcher den måde, vi gerne vil være kendte for at levere pleje til vores borgere på.

Projektet åbner op for kompetenceudvikling og adgang til ny viden, hvilket er meget vedkommende for os, fordi vi naturligvis gerne vil blive endnu bedre til at "pleje" borgernes funktionsniveau, så de fortsat kan blive i deres egne hjem. Vi er helt klar og vi glæder os til at styrke samarbejdet med Odense Kommune," lyder det fra Niels Brun Madsen, der er vicedirektør i Svane Pleje og Mirela Tanovic, direktør i Kære Pleje.

Styrket samarbejde

Projektet er afgrænset til nye borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, der skal til at modtage hjemmehjælp på §83a, det vil sige et intensivt rehabiliteringsforløb under serviceloven. Det overordnede formål med projektet er at sikre, at borgere, der modtager hjemmehjælp, får det samme tilbud og den samme kvalitet, hvad enten de vælger en kommunal eller privat leverandør.

Herudover er nogle af projektets vigtigste fokuspunkter at sikre, at der i fremtiden hos både de private og den kommunale leverandør er øget borgerinddragelse, hurtigere og mere kvalificeret udredning af borgerens livssituation og behov, opgradering af medarbejdernes kompetencer samt et bedre tværfagligt samarbejde mellem de private leverandører og Odense Kommune.

Det styrkede og mere koordinerende samarbejde mellem Odense Kommune og de private leverandører af hjemmepleje vil også komme de borgere til gavn, der som en del af deres rehabiliteringsforløb både modtager hjælp fra Odense Kommune og en privat leverandør. Det kan være en borger, som får hjemmepleje fra privat leverandør og sygepleje eller genoptræning fra ÆHF.

"Vi skal hele tiden tænke i tryghed for borgerne. Og der er en kæmpe tryghed i at mærke, at de medarbejdere, der kommer i ens hjem, arbejder sammen og koordinerer. Det øger tilliden og skaber ro, og ro er vigtigt, når man f.eks. skal bruge sin energi på genoptræning," siger Søren Windell.

Fakta

I projektet deltager de to private leverandører af personlig pleje nemlig Svane Pleje og Kære Pleje.

Målgruppen for projektet er nye borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, der skal til at modtage hjemmepleje. Projektet har modtaget 5,3 mio. fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på vores hjemmeside

  

Kontaktinformation

René Lorenz, Stabschef for politik, strategi og udvikling i Odense

Kommune: 21 26 79 08.

Svane Pleje: Niels Brun Madsen, vicedirektør, telefon 21 36 80 01.

Kære Pleje: Mirela Tanovic, direktør, telefon: 52 49 58 88.