Spring til indhold
Nyhed

Nye tiltag i Odenses gågade-område

04-11-2019

Nye cykelgader, en ny ensretning, et nyt fodgængerfelt samt ændrede regler for varelevering er blandt de tiltag, som er på vej i gågade-området. By- og Kulturforvaltningen har lavet de nye tiltag efter dialog med fragtmænd, restauratører og fodgængere.

Klaregade, Mageløs, Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde

I de kommende uger sker der en række trafikale ændringer i og omkring gågadeområdet i Odense bymidte. Formålet er at skabe sikrere forhold for fodgængere og cyklister, mens erhvervsdrivende og restauratører samtidigt får endnu bedre forhold til varelevering.

- Odense er i forandring, og det betyder, at flere gader bliver brugt anderledes end før. Det skaber nye behov og muligheder for erhvervslivet og for byens brugere. Derfor skal vi hele tiden kigge på, at vi sikrer de mest optimale løsninger for alle. I området ved Klaregade, Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde har vi således lyttet til ønsker fra både restauratører, fragtmænd, fodgængere og cyklister for at få området indrettet bedst muligt. Jeg vil gerne takke for input og forslag undervejs, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

  • Klaregade, Mageløs og Sankt Knuds Kirkestræde omdannes til cykelgade. En cykelgade er en gade, hvor al færdsel sker på cyklisternes præmisser. Biler må køre i gaden, men skal holde sig bag cyklisterne, der må brede sig og fylde hele vejbanen. I Odense er der er allerede cykelgader på den sydlige del af Klaregade ned til Hunderupvej ved Nonnebakken, på den nordlige, ensrettede del af Rødegårdsvej og på den sydligste del af Rødegårdsvej ned mod Niels Bohrs Allé. I løbet af efteråret følger Klaregade, Mageløs og Sankt Knuds Kirkestræde altså trop.
  • Nyt fodgængerfelt i krydset ved Mageløs, Klaregade, Sankt Knuds Kirkestræde. I krydset, hvor Klaregade møder Mageløs og Sankt Knuds Kirkestræde og bliver til gågade, optegnes der nye, skrå fodgængerfelter, fra fortovene på hver side af Klaregade over på gågaden. Det nye fodgængerfelt skal skabe øget opmærksomhed på og dermed øge sikkerheden for fodgængerne, der skal over vejen i krydset.
  • Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde ensrettes, så der kun må køres i retning fra Klaregade og op mod Flakhaven.
  • Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde lukkes for motorkøretøjer i aften- og nattetimerne kl. 21-07. Dette bl.a. for at øge sikkerheden for de mange gæster i nattelivet på strækningen. Et ønske, der er kommet fra restauratørerne i området. Der etableres taxaholdepladser på Klaregade.
  • Der etableres turistbusparkering i højre side af vejen på Klingenberg. Turistbusser må parkere her i tidsrummet kl. 07-21.
  • Citybusstoppet på Klingenberg flyttes af den grund ca. 10 meter.
  • På Klaregade, Sankt Knuds Kirkestræde og Klingenberg etableres der læssezoner til af- og pålæsning af varer i venstre side af vejen. Læssezonerne må benyttes i tidsrummet kl. 07-21.

Varelevering i gågaderne

Varelevering og kørsel i Odenses gågader er tilladt i tidsrummet kl. 04-11. Uden for dette tidsrum skal fragtmænd, håndværkere og andre med et ærinde i gågadeområdet benytte læssezonerne uden for gågadeområdet, og her kan de nye læssezoner i Klaregade, Sankt Knuds Kirkestræde og Klingenberg benyttes.

Husk i øvrigt at der er ensrettet i gågaderne. Der må kun køres fra øst mod vest og fra syd mod nord.

Ensretningen er nødvendigt for at undgå situationer, hvor to varebiler ikke kan passere hinanden og spærrer vejen for andre, ligesom bakkende biler i gågaderne skal undgås, da det giver farlige situationer. Kørsel i gågaderne skal i øvrigt altid forgå på fodgængernes præmisser, dvs. med lav hastighed og altid under hensyn til fodgængere, cyklister og andre.

Få overblik over kørselsretninger i gågadeområdet og læssezoner i og uden for gågaden på www.odenserundt.dk/kørseligågaden

Kontaktinformation

By- og kulturrådmand Jane Jegind, tlf. 20911031

Funktionsleder i Trafik og Mobilitet Mie Brøchner, tlf. 40207986