Spring til indhold
Nyhed

Ny pårørendepolitik i Odense Kommune

11-04-2019

I går, den 10. april, vedtog Byrådet i Odense en ny pårørendepolitik, der gælder for alle pårørende på tværs af Odense Kommune. Formålet med politikken er at støtte de pårørende i deres hverdag. Den nye pårørendepolitik er et resultat af et dynamisk samarbejde med de pårørende i Odense selv, ligesom der i processen også har været en aktiv involvering af foreninger, relevante råd, interesseorganisationer og politikere. Odense byråd har afsat 3 mio. kroner årligt til initiativer, der skal lette hverdagen for de pårørende.

At være pårørende er for mange mennesker ofte en krævende rolle, der kaster et hav af spørgsmål og bekymringer af sig. Man kan måske have svært ved at overskue, hvor man skal gå hen for at få hjælp, og man kan komme til at føle, at man står alene med det hele. Undersøgelser viser ligefrem, at man som pårørende i værste fald kan ende med at blive så overbelastet, at man selv ender med at blive syg eller få alvorlige problemer.

Det vil politikerne i Odense Kommune gerne undgå, og derfor er der nu lavet en pårørendepolitik, der skal støtte og hjælpe de pårørende i deres hverdag. Tilblivelsen af pårørendepolitikken er et bredt samarbejde mellem medlemmerne af byrådet og dermed også et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger og fagområder. Den er dog forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen, der inden sommerferien også skal stå for at udforme den første handlingsplan med konkrete initiativer til at understøtte de pårørendes behov og ønsker.

Fra Søren Windell, rådmand for ældre- og handicapområdet, lyder det:

"Jeg har i processen med at lave den nye pårørendepolitik oplevet et kæmpe engagement og ejerskab hos både mine kolleger i de politiske udvalg, fra de pårørende og vores medarbejdere. Det har jeg, fordi det er et

område, der berører rigtig mange mennesker, og derfor er det en vigtig politik, vi i Byrådet vedtog i går. Jeg har en stor og dyb respekt for det enorme ansvar, som pårørende udviser over for deres nærtstående. Nogle gange endda så meget, at de er i fare for selv at blive syge, fordi sygdommen og alt det udenom fylder så meget. Derfor er det godt, at vi nu har en pårørendepolitik her i Odense, der hurtigst muligt skal omsættes til konkrete initiativer og tilbud"

Også borgmester Peter Rahbæk Juel hilser den nye pårørendepolitik velkommen:

"Jeg har selv været initiativtager til, at Odense Kommune skal have en pårørendepolitik, og er glad for at mine politiske kollegaer har bakket om den vision. Smerten ved at se et familiemedlem eller en ven ramt af sygdom, ulykke eller handicap kan vi aldrig fjerne. Men med en god og gennemarbejdet pårørendepolitik kan vi sikre, at de pårørende selv får den rette hjælp, samtidig med, at de får nemmere adgang til at støtte deres kære. Med vedtagelsen af pårørendepolitikken kan vi være med til at sikre, at de pårørende i Odense får den støtte, opbakning og anerkendelse, de fortjener, siger Peter Rahbæk Juel.

Samarbejde med de pårørende

I Odense defineres en pårørende som et menneske med en nær relation til en person med særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Definitionen af en pårørende gælder både for børn og voksne, ligesom den nye pårørendepolitik også henvender sig til både børn og voksne.

Gruppen af pårørende spænder utroligt bredt. Alligevel er der flere vigtige behov, der går igen, og som er trådt tydeligt frem i den involveringsproces, der ligger forud for formuleringen af pårørendepolitikken. Disse behov er indeholdt i politikken, og et eksempel herpå kunne være, at man som pårørende helt generelt har brug for at opleve en tryg hverdag for både sig selv og sin nærtstående. Det er f.eks. også vigtigt, at man som pårørende kan få den rigtige information og vejledning af bl.a. kommunen.

Lars Thrysøe er nærmeste pårørende til en gammel barndomsven, der lider af en hjernesygdom. Lars har været en aktiv del af tilblivelsen af pårørendepolitikken og har både deltaget i de afholdte pårørende-workshops og været en del af den referencegruppe af pårørende, der har understøttet og kvalificeret, at pårørendepolitikken i Odense repræsenterer de pårørendes stemmer.

For Lars er den nye pårørendepolitik et vigtigt skridt i at anerkende de pårørendes vigtige rolle. Han siger:

"Det er en rigtig god ting, at Odense Kommune har valgt at lave en pårørendepolitik, for det har der virkelig været brug for. For mig har det været en positiv oplevelse at være med i referencegruppen af pårørende og

derigennem møde forskellige pårørende med mange indfaldsvinkler til det at være pårørende. Det har også været meget positivt at møde et engageret personale fra Odense Kommune, der var oprigtigt interesseret i vores kommentarer, forslag og synspunkter - også selvom afsættet for mange deltagere var dårlige oplevelser og store frustrationer. Men det er nu, at politikken skal stå sin prøve, og mit håb er, at den reelt kommer til f.eks. at øge kvaliteten af de pårørendes oplevelse af samarbejdet med Odense Kommune."

Læs mere på vores hjemmeside

Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester: 30 51 31 15.

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet: 30 70 36 93.

Susanne Crawley, rådkvinde på børne- og ungeområdet: 30 60 44 19.

Brian Dybro: rådmand på beskæftigelses- og socialområdet: 24 62 11 18.

Jane Jegind: rådmand for by- og kulturområdet: 20 91 10 31.
Tine Boe: Konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen: 51 28 45 81.