Spring til indhold
Nyhed

Kortere sagsbehandlingstider for byggesager i Odense

18-09-2019

Det går den rigtige vej med sagsbehandlingstiderne for byggesager i Odense. I 2018 lå behandlingstiderne 20-40 dage over de nationale servicemål, men det er blevet reduceret betydeligt i 2019.

Der har været opmærksomhed omkring byggesagsbehandlingstiderne i Odense Kommune i de seneste år. Det har taget for lang tid - mellem 20 og 40 dage længere end de nationale servicemål - at få behandlet en byggesag, men nu er udviklingen vendt.

By- og Kulturforvaltningen har blandt andet oprustet med flere ansatte, ligesom alle ansøgninger nu kører via sagsbehandlingssystemet Byg og Miljø, hvilket tilsammen har nedbragt tiderne inden for alle fem såkaldte byggeklasser.

Som skemaet viser, har sagsbehandlingstiderne i 2019 ligget tæt på de nationale servicemål, og i en enkelt byggeklasse, "simple konstruktioner", er sagerne blevet behandlet hurtigere end servicemålet.

- Jeg har ønsket et stort fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne. Selv om vi ikke er helt i mål, så er jeg meget tilfreds med, at vi har rykket os et godt stykke i den rigtige retning i det seneste år. Jeg vil gerne anerkende, at der er blevet gjort en stor indsats for at nedbringe tiderne, men vi vil meget gerne have tiderne længere ned, og det har forvaltningen også en forventning om, at de kommer, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Skemaet viser også, at der er en del sager, som ikke bliver løst inden for servicemålene. Det skyldes dels, at overgangen til det nye bygningsreglement har medført, at ansøgerne har haft svært ved at fremsende korrekte og fyldestgørende ansøgninger i forhold til de nye krav. Det betyder flere opfølgende kontakter, før sagsbehandlingen kan genoptages.

Desuden har forvaltningen aktuelt to ledige stillinger samt et barselsvikariat, som endnu ikke er blevet besat. Dermed er der fortsat en underbemanding i Byggesagskontoret i forhold til By- og Kulturforvaltningens planlagte indsats.

Samlet set forventer forvaltningen, at en øget bemanding i Byggesag samt ansøgernes stadig større fortrolighed med det nye bygningsreglement vil sikre en fortsat positiv udvikling i sagsbehandlingstiderne.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31
Boie Skov Frederiksen, afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed, tlf.: 24 90 59 34
Anette Pihl Nielsen, konstitueret chef for Byggesag, tlf. 29 33 54 33