Spring til indhold
Nyhed

Indvielse af Odenses nye handicaptilbud på Rytterkasernen

25-03-2019

Odense Værkstederne, som er Odense Kommunes beskæftigelses- og aktivitetstilbud til mennesker med en udviklingshæmning, har holdt store flyttedag. Tre af tilbuddets i alt fire værksteder er blevet samlet på Rytterkasernen tæt på bymidten, og på onsdag den 27. marts er der officiel indvielse af det nye handicaptilbud. Et historisk skridt på handicapområdet lyder det fra Søren Windell, der er rådmand for ældre- og handicapområdet.

 

Da Odense byråd i april 2017 vedtog at samle de fleste af Odense Værkstederne på adressen Rytterkasernen, var det med ønsket om at give brugerne et tidssvarende tilbud, der bl.a. giver mulighed for flere aktiviteter og bedre adgang til offentlige transportmidler. Samtidig giver flytningen mulighed for større inklusion i byen.

Rådmand for ældre- og handicapområdet, Søren Windell, karakteriserer flytningen som en vigtig del af at gøre Odense til en rummelig og mangfoldig by.

"Det er fantastisk, at det har kunnet lade sig gøre at skabe et nyt handicaptilbud midt inde i byen. For mig at se er flytningen af Odense Værkstederne lidt af et historisk skridt, fordi mennesker med et handicap tidligere har været mennesker, man gemte lidt af vejen. Men det er slut nu, for Odense skal være for alle. Og jeg tror på, at den bedste integration i det omkringliggende samfund sker, når man får lov til at være en del af det."

Det nye Odense Værksted lukker samtidig op for en mere alsidig og udviklende hverdag for brugerne, der understøtter ønsket om spændende og varierede aktiviteter og arbejdsopgaver.

"Sammenlægningen og flytningen giver nogle muligheder, vi ikke tidligere har haft på handicapområdet. For det første bliver der bedre mulighed for synergi, kreativitet og videndeling imellem både personalet og brugerne. Og for det andet bliver der mulighed for at bruge byens rum til nogle af hverdagens aktiviteter inden for bl.a. idræt og bevægelse," lyder det fra Søren Windell.

Ib Poulsen, der er formand for LEV Odense, hilser også det nye handicaptilbud velkommen.

"Et aktivitetssted for udviklingshæmmede mennesker midt i byen er en drøm - og her i Odense er drømmen nu gået i opfyldelse. Vi har ikke bare fået et aktivitetshus på en central adresse i Odense, vi har også fået muligheden for at få hele byen som arena for aktiviteter og oplevelser. Processen er stadig i gang, og det hele er stadig meget nyt for brugerne, der lige skal have lov til at lande trygt og godt i det hele. Men på sigt får vi mulighed for at skabe nogle nye, innovative aktiviteter, der virkelig kan være med til at styrke brugernes selvværd."

Involvering af brugerne

I processen med at samle de tre Odense Værksteder på Rytterkasernen har brugernes stemme været et centralt omdrejningspunkt, og brugerne har løbende været involveret i udformningen af det nye tilbud i forhold til ønsker og behov. Dette er der bl.a. kommet en ny, spændende reception ud af, som er bemandet af brugerne selv samt flere musik- og teateraktiviteter.

Fakta om sammenlægningen

Odense Værkstederne er et beskæftigelses- og aktivitetstilbud for borgere med en medfødt hjerneskade. De tre Odense Værksteder, der nu er flyttet sammen på Rytterkasernen 17-19, beskæftiger ca. 280 brugere og 45 ansatte. Sammenlægningen og flytningen medfører et fremtidigt salg af Peder Skrams Vej 9 og Skovgaardsvej 16, der tidligere husede forskellige afdelinger af værkstederne.

Pressen er velkommen til indvielsen

Den officielle indvielse af det nye Odense Værksted på Rytterkasernen er på onsdag den 27. marts kl. 10.00 til 11.30 på Rytterkasernen 17-19. Her vil nogle af brugerne underholde, der vil være mulighed for en rundvisning og en lille forfriskning.

Læs mere på vores hjemmeside

 
 

Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet: 3070 3693.

Kim Bøg-Jensen, ældre- og handicapchef: 6551 3101.

Kristian Viskum, rehabiliteringsleder på Odense Værkstederne: 2427 9612.