Spring til indhold
Nyhed

Har du drømme og ideer til fremtidens Odense?

16-05-2019

Odense Byråd vedtog den 8. maj Bystrategi 2019. Den er nu sendt i offentlig høring frem til den 9. juli 2019. Samtidig kan odenseanerne sende deres ideer og bemærkninger til Kommuneplan 2020. Frem til den 9. juli vil der blive afholdt forskellige arrangementer - bl.a. et dialogmøde tirsdag, den 21. maj med fokus på bystrategiens fem temaer. Den 27. maj bliver der afholdt en debataften med fokus på Kommuneplan 2020.

 

På byrådsmødet den 8. maj 2019 vedtog et enigt Odense Byråd Bystrategi 2019, som er byens vision og strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030. Den sætter en bæredygtig retning for udviklingen af fremtidens velfærd, byens fysiske og mentale transformation til storby og for den fortsatte udvikling i vækst og beskæftigelse.

Bystrategi 2019 består af fem temaer:

  • Alle skal med i fællesskabet, der sætter retningen for fremtidens velfærd
  • Kreativitet og drivkraft, der har fokus på de elementer, der skal bidrage til at forandre byen de kommende år: byens kulturliv og kulturgræsrødder, byens studerende, byens virksomheder og iværksættere og byens frivillige borgere
  • Byudvikling med kvalitet, der sætter retning for den fortsatte storbytransformation og for kvalitet i byudviklingen
  • Bæredygtig mobilitet, der sætter kursen for fremtidens bæredygtige og sundhedsfremmende mobilitet, som skal binde byen sammen og sikre opkobling til Fyn, Danmark og resten af verden
  • Verdens bedste robotby, der sætter retning for, hvordan Odense bliver verdens bedste robotby

Temaerne udgør den overordnede ramme for de kommende års politiske prioriteringer, herunder Kommuneplan 2020-2032 - og alle øvrige politikker, strategier og handleplaner i Odense Kommune.

Dialogmøde og debataften om fremtidens Odense

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.15 - 19.10 bliver der afholdt et dialogmøde om Bystrategi 2019 på HF & VUC FYN, Kottesgade 6. På mødet vil medlemmerne af Økonomiudvalget fremlægge strategiens indhold, og der vil være mulighed for debat. Tilmelding via dette link.

Der er herudover mulighed for at drøfte ideer til Kommuneplan 2020, når Byens Højskole, DOF Paarup Aftenskole og Odense Kommune inviterer til debataften om Odenses fremtid mandag den 27. maj. Tilmelding er nødvendig på www.billet.dk. Læs mere på begivenheden "Debataften om Odense", som du finder under Odense By på Facebook.
 

Høringssvar frem til 9. juli 2019

Det vil være muligt at læse og afgive høringssvar til Bystrategi 2019 frem til 9. juli 2019 på www.odense.dk/høring. Her kan også indsendes ideer og bemærkninger til Kommuneplan 2020

Læs mere på www.odense.dk/bystrategi2019 og http://www.odense.dk/kommuneplan2020.

 
 

Kontaktinformation

Bystrategi 2019

Bo Jessen, Konstitueret kontorchef i Bystrategi, Borgmesterforvaltningen, tlf.: 23 62 96 04, mail: bojes@odense.dk

Kommuneplan 2020:
Jeanette Olsen, chef i Byplan, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 51332571, e-mail: jeawo@odense.dk