Spring til indhold
Nyhed

Formandskab og medlemmer i Odense Task Force Velfærd offentliggjort

20-03-2019

Politikerne i Odense Kommune har besluttet at lave en historisk omprioritering og flytte 200 mio. kr. til den nære velfærd fra administration og de øvrige områder. Samtidig har de nedsat en Task Force, der om tre måneder skal komme med en række anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan prioritere og arbejde med den nære velfærd i fremtiden.


Odenses Borgmester Peter Rahbæk Juel kan i dag offentliggøre medlemmerne. Nina Groes og Jørgen Søndergaard udgør Task Forcens formandskab. 

Nina Groes, tidl. Direktør for KVINFO og opvokset i Odense og Jørgen Søndergaard, tidligere medlem af Velfærdskommissionen og Strukturkommissionen udgør et fælles formandskab for Odenses nye Task Force Velfærd.

Derudover tæller Task Forcen fire erfarne menige medlemmer, som er Pia Gjellerup, Knud Aarup, Mickael Bech og Kurt Houlberg.

Taskforcen skal med dens arbejde over de kommende måneder være med til at sætte retning for kommunens velfærdsdebat og prioriteringer for de næste 5-10 år. Taskforcen skal dels hjælpe Odense Kommune med at blive klogere på den udfordring, de står overfor, og dels komme med nye perspektiver og konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan prioritere og arbejde med dens velfærd i fremtiden.

-Gør vi ikke noget nu, risikerer vi at bryde samfundskontrakten, der sikrer at børn, unge og ældre kan få den nødvendige hjælp fra velfærdssamfundet. Vi kommer til at skille os af med ting, vi er rigtig glade for, og flytte pengene til den nære velfærd. Til flere sosu'er, pædagoger og lærere. Det bliver ikke en sjov øvelse, men den er nødvendig. Den nære velfærd kommer først, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Beregninger fra Odense Kommune viser, at for at den nære velfærd kan fastholdes på det nuværende niveau, kommer der til at mangle ca. 500 mio. kr. frem mod 2029. Udfordringen skyldes, at der de kommende 10 år kommer langt flere børn og ældre, der har brug for hjælp fra velfærdssamfundet.

Odense Kommune har allerede vedtaget at omprioritere 200 mio. kr. til den nære velfærd. Den omprioritering vil blandt andet slanke administrationen med minimum 100 medarbejdere.

Derudover nedsættes altså Task Force Velfærd, hvis anbefalinger på længere sigt skal indrette og prioritere velfærden efter udviklingen i befolkningssammensætningen.

-Jeg synes, det er lykkedes at sammensætte en task force med både bred og dyb indsigt i den offentlige sektor. De har alle forudsætninger for at kunne komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre at Odense borgere også i fremtiden, kan få den hjælp fra velfærdssamfundet, som de med rette kan forvente, siger Peter Rahbæk Juel.

Første møde i Task Force Velfærd forventes afholdt 18. marts, mens task forcens anbefalinger præsenteres 19. juni.

Medlemmer af Task Force Velfærd:

  • Nina Groes, Direktør, Divérs, fhv. direktør, Kvinfo.
  • Jørgen Søndergaard, Senior Research Fellow Emeritus, VIVE - The Danish Centre for Applied Social Research. Tidligere medlem af Velfærdskommissionen og Strukturkommissionen. Tidligere direktør for SFI.
  • Knud Aarup, formand, Bedre Psykiatri, formand, Socialpolitisk Forening, formand, Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør, Socialstyrelsen. 
  • Mickael Bech,Professor i sundhedsledelse, AU, tidligere direktør i VIVE, tidligere institutleder og professor SDU.
  • Pia Gjellerup, Centerleder på Center for Offentlig Innovation (COI), tidligere finansminister, justitsminister og erhvervsminister. Tidl. Chef i Djøf.
  • Kurt Houlberg, Professor i kommunaløkonomi, VIVE. 
 
 
Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune, tlf. 3051 3115

Nina Groes, direktør, Divérs, tlf. 2533 4144

Jørgen Søndergaard, Senior Research Fellow Emeritus, VIVE, tlf. 4055 2801