Spring til indhold
Nyhed

Faldende ledighed i Odense

31-10-2019

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i september 2019 er 4.695 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,8 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 4,9 % i august til 4,8 % i september 2019.For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 3,8 % i august til 3,7 % i september 2019.

- Det er godt, at ledigheden falder. Men der kommer stadig mange ind i ledighedskøen, og hvis vi skal nå vores målsætning om at nå på landsgennemsnittet i 2020, så skal vi for alvor sætte slutspurten ind. I går vedtog vi i byrådet budgettet for Odense Kommune i 2020 og her er der sat penge af til en række indsatser, der skal være med til at få ledigheden i Odense det sidste stykke ned, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

I budget 2020 for Odense Kommune er der bl.a. afsat 10 mio. kr. til to målrettede indsatser, der skal hjælpe nyuddannede akademikere i arbejde - en gruppe ledige, der fylder meget i ledighedsstatistikken.

- Der er mange dimittender, og vi kan se, at mange af dem har svært ved at lande deres første job. Så vi skal hjælpe dem med at få foden indenfor på jobmarkedet hurtigst muligt. Her handler det om at skabe kontakt og et godt match mellem de ledige dimittender og især de små og mellemstore virksomheder, som ikke har tradition for at ansætte f.eks. akademikere, siger Brian Dybro.

Ufaglærte ledige optager også en stor del af ledighedsstatistikken, og derfor indeholder budgetforliget også ordningen "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", hvor ledige tilbydes jobgaranti, hvis de opkvalificerer sig til SOSU- og pædagogjob, hvor der er mangel på arbejdskraft. Ordningen forventes at kunne give job til 500 ledige over fire år, og der afsættes 50 mio. kr. til ordningen fra 2020-2022.

- Vi kan se, at der er mangel på især SOSU'er allerede nu, og vi ved, at vi også kommer til at mangle dem i fremtiden. Derfor giver det god mening at opkvalificere ledige til den type af job. Det er godt for den ledige, der kommer i arbejde, og det er godt for vores fælles velfærd, siger beskæftigelses- og socialrådmanden.

Odense indtager en 6. plads i ledighedsplaceringen i september 2019. Dvs. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent. I august 2019 havde Odense ligeledes landets 6. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 4,6 % svarende til 4.481 fuldtidspersoner.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22