Spring til indhold
Nyhed

Digital platform skal lette livet for mennesker med demens og deres pårørende

30-09-2019

Odense Kommune, UCL og videns- og uddannelsesinstitutioner i England, Holland, Italien og Spanien er gået sammen om at udvikle en digital platform, som skal lette livet for mennesker med demens og deres pårørende. Projektet støttes af EU og skal samle og strukturere relevante informationer og viden, så hverdagen bliver mere overskuelig. 

Demenssygdomme er en stor udfordring. Både for samfundet bredt set, men især for de mennesker der har demens og for deres pårørende. Sygdommen stiller også store faglige krav til det personale og de frivillige, der møder borgeren. Det kræver koordinering og vidensdeling, hvis borgerne skal opleve sig set, mødt og hørt. 

EDEN projektet (Embracing Dementia) udvikler en digital platform, som skal støtte det samspil og samarbejde og dermed lette byrden for især pårørende. 

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense, Søren Windell (K), mener det er et vigtigt projekt at støtte op om. 


- I Odense er vi helt i front, når det handler om at udvikle og prioritere demensområdet. Derfor er det helt naturligt, at Odense Kommune går ind i det og bidrager med al den viden og ekspertise, vi har. Der er ingen tvivl om, at mange pårørende gør en enorm indsats, som ofte kan være stressende og nedslidende. Hvis vi på den her måde kan være med til at lette den byrde lidt, så er det selvfølgelig noget, vi skal.

Hvad er EDEN-projektet?
EDEN-projektet skal udvikle en digital platform, som kan tilgås af både fra borgere og personer fra hhv. frivillige og offentlige aktører, og hvor borgerens ønsker og behov i fokus. Ud fra det skabes overblik over forløb og aftaler. Formålet er at mindske frustrationer og undgå misforståelser.  

Fx kan behov, ønsker og mål beskrives af de pårørende og borgeren med demens, så de ikke skal genfortælle det samme, hver gang de møder nye personer. 

Målet er, at borgere med demens og deres nærmeste får mere overblik og indflydelse i deres eget liv. Samtidig skal den relevante viden fra borgeren, og deres aftaler, roller og forventninger samles, så fagpersoner og frivillige nemmere kan hjælpe eller støtte. 

Platformen ventes færdigudviklet i 2021 efter en grundig behovsanalyse og samarbejde med alle aktører - fra medarbejdere til pårørende til borgerne selv. 

http://embracingdementia.eu/

Kontaktinformation

Christian Marcussen, presseansvarlig i Ældre- og Handicapforvaltningen, tlf: 51284251 (chmar@odense.dk)