Spring til indhold
Nyhed

Borgerne har sat tydeligt aftryk på næste års budget

11-10-2019

Torsdag aften vedtog et bredt flertal af partierne i Odense Kommune budgettet for 2020, "Vilje til velfærd". Budgettet indeholder en række indsatser, der er svar på eller direkte inspireret af borgerforslag fra velfærdsmøder, borgerråd og anden borgerinddragelse.

Byens borgere har en klar stemme i næste års budget for Odense Kommune, "Vilje til velfærd". Borgerne er kommet med forslag til fremtidens velfærd gennem flere måneders borgerinddragelse.

Borgmester Peter Rahbæk Juel glæder sig over, at de mange samtaler med byen nu så klart er med til at forme arbejdet med velfærden.

- Gennem den demokratiske samtale, vi har haft med byen, er der kommet rigtig mange gode forslag. Jeg er glad for, at flere forslag er med allerede i næste års budget, og de mange andre borgerforslag vil vi tage med i det politiske arbejde med en Velfærdsplan 2030. I budgettet har vi prioriteret penge til at fortsætte den demokratiske samtale i byen og bygge videre på de erfaringer, vi har gjort, siger Peter Rahbæk Juel. 

Flere frivillige og mindre bureaukrati

Borgernes forslag har blandt andet ført til følgende tiltag i budgettet:

- En langsigtet plan for at fastholde og rekruttere velfærdsmedarbejdere.
- En indsats for mindre bureaukrati og mere frihed til medarbejdere. 
- En indsats til at styrke den demokratiske samtale i Odense.
- En indsats til at skabe bedre rammer for mere frivillighed. 
- En ungepakke, der blandt andet skal styrke arbejdet med sårbare unge.
- En indsats, der skal styrke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt. 

Læs mere: Oversigt - Borgernes aftryk på Budget 2020

Demokratisk forankret budget

Stig Holmelund Jarbøl, rektor på HF & VUC Fyn, var formand for det borgerråd, som afleverede sine anbefalinger til byrådet i august. Han sætter pris på, at næste års budget har tydelige aftryk fra byens borgere.

- Når politikerne lægger et budget, handler det jo om at tage hånd om hele byen. Det gør man i min optik bedst ved at lytte til borgerne. Det har politikerne gjort med 2020-budgettet, hvor vi tydeligt kan se aftryk fra både borgerråd og velfærdsmøder. Det giver budgettet en unik demokratisk forankring, siger Stig Jarbøl.  
 
Baggrunden for den omfattende borgerinddragelse i fremtidens velfærd er, at der de næste 10 år vil komme 22 procent flere små børn og 47 procent flere ældre i Odense. De tal stammer fra ekspertgruppen, Task Force Velfærd, som i foråret analyserede Odenses største udfordringer på velfærdsområdet.

De udfordringer består også i, at Odense skal finde 500-600 mio. kroner frem mod 2030 bare for at bevare det nuværende velfærdsniveau, og at der bliver behov for at rekruttere 1100 flere medarbejdere til blandt andet vuggestuer, børnehaver og ældrepleje.

Flere penge til børn og ældre

I lyset af de udfordringer har Odense Byråd hen over sommeren inviteret hele byen til at deltage i en demokratisk samtale om fremtidens velfærd. Der er blevet afholdt fem velfærdsmøder med mere end 1800 tilmeldte borgere, et større unge-velfærdsmøde, flere hundrede borgere har skrevet digitale kommentarer på odense.dk, og der er for første gang i Danmark blevet oprettet et borgerråd med 99 tilfældigt udvalgte borgere og en formand.

I 2020-budgettet er der desuden flere penge til børn og ældre. De ældre tilgodeses med 38,1 mio. i 2020 stigende til 120,1 mio. i 2023. Børnene får 10 mio. kroner i 2020 stigende til 61,2 mio. i 2023.

Bag budgettet står et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet.

Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Jon Bøge Gehlert, mobil: 21152910

Stig Holmelund Jarbøl, rektor HF & VUC Fyn, mobil: 23839470