Spring til indhold
Nyhed

Børnene har indtaget Odenses nye lokale fritidstilbud

18-01-2019

Med åbningen af UC Aktivitetsstederne i Stige og Agedrup den 15. januar og i Korup den 11. januar er der nu fritidstilbud i alle 10 lokalområder, hvor der er mere end fire km. fra den lokale folkeskole til det nærmeste ungdomscenter. Det drejer sig om Agedrup Skole, Højby Skole, Korup Skole, Lumby Skole, Rasmus Rask-Skolen, Skt. Klemensskolen, Spurvelundskolen, Stige Skole, Tingkærskolen og Ubberud Skole.

 
 
UC Aktivitetsstederne for 5. og 6. klasse
 
 

UngOdenses nye UC Aktivitetssteder er lokale fritidstilbud til alle børn fra 5. og 6. klasse i lokalområdet og er en udvidelse af de 10 eksisterende større ungdomscentre. Her er der mulighed for at slappe af med kammeraterne, spille spil, være kreativ, spille bold, besøge foreninger, lave mad, konkurrencer, outdoor-aktiviteter, rap og en masse andre aktiviteter.

Inddragelse og medindflydelse

UC Aktivitetsstederne drives af medarbejdere fra UngOdense, som skal skabe gode rammer for børnenes fritidsaktiviteter. 

Carsten Djursaa, ungdomsskoleleder i UngOdense, lægger vægt på, at de nye aktivitetssteder i høj grad er børnenes egne, med et stort fokus på inddragelse og medbestemmelse og hvor børnene har stor indflydelse på aktiviteter og arrangementer.

- Det er vigtigt, at de lokale aktivitetssteder afspejler lokalområdernes forskellige behov, og at brugerne er inddraget i den daglige drift og udvikling. Vi ser også frem til, at forældre og frivillige foreninger vil understøtte tilbuddene, så aktivitetspaletten kan foldes yderligere ud, siger Carsten Djursaa. UC Aktivitetsstederne har som udgangspunkt to ugentlige åbningsdage umiddelbart efter skoletid. Der vil dog være lidt forskellighed i volumen og udformning, bl.a. afhængig af antallet af elever i 5. og 6. klasse på de enkelte folkeskoler.

  Brunsvigerkage til Ung Odense Korup
 
 

Medarbejderne er primært rekrutteret blandt UngOdenses ungdomscentermedarbejdere, som får omlagt deres arbejdsopgaver eller opjusteret deres arbejdstid. Hvert aktivitetssted er tilknyttet et ungdomscenter, hvor medarbejderne også er forankret. En del af opgaven er også at introducere 5.-6. klasses eleverne for muligheder i foreningsregi i deres fritid og at bygge bro til ungdomscentrene og de muligheder, der findes her.

I Lumby og Spurvelund drives tilbuddet pt fortsat af lokale forældregrupper. UngOdense er i dialog om, hvordan dette kan gøres i fremtiden.

UngOdense har i forbindelse med etableringen af UC Aktivitetsstederne afholdt elevworkshops samt et eller flere udviklingsmøder i hvert af de 10 lokalområder. Såvel workshops som udviklingsmøder har givet gode og konstruktive inputs, og elever, forældre og foreninger har sat stor pris på at blive inddraget i processen.

Adresser, åbningstider og kontaktinformation kan findes på UngOdenses hjemmeside

 

Kontaktinformation

Carsten Djursaa, Ungdomsskoleleder, UngOdense, mobil: 24256430

  kort over fritidstilbud