Spring til indhold
Nyhed

Børn- og Ungeforvaltningen klar med plan for Sammenhængende Borgerforløb

10-01-2019

Større cheffokus, strammere projektstyring og bedre metoder til at belyse effekter er grundelementerne i Børn- og Ungeforvaltningens intensiverede indsats for at løse opgaven med Sammenhængende Borgerforløb.

Et samlet byråd besluttede i 2015, at Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen skulle arbejde med projektet Sammenhængende Borgerforløb. Formålet er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne, der har brug for kommunens hjælp, samt at medarbejderne skal arbejde smartere og med mere effektfulde metoder, der i sidste ende kan reducere omkostningerne. 
 
Det lykkedes ikke Børn- og Ungeforvaltningen at komme i mål med sin andel af omkostningsreduktionerne på 18 millioner kroner i Budget 2019 - derfor besluttede Børn- og Ungeudvalget den 27. november 2019, at der skal gøres en ekstra indsats for det i årets løb.
 
- Med Sammenhængende Borgerforløb løfter vi den forebyggende indsats for børn og unge med særlige behov. Vi har set på, hvordan vi kan skabe større sammenhæng for borgerne med den ekstra gevinst, at det sparer penge. Jeg oplever, at det giver god mening for både børn og ansatte at finde smartere måder at hjælpe børnene og deres familier, men det har været svært at nå den ønskede økonomiske effekt på den oprindeligt afsatte tid. Det er en kompliceret opgave, som vi nu intensiverer arbejdet med, så vi kan forbedre vores service og samtidig finde cirka 17,5 millioner kroner på effektiviseringer i år, siger Poul Anthoniussen, der er administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen.
 
- Vores evaluering af forvaltningens hidtidige indsats viser, at der er mange gode eksempler på, hvordan vi arbejder med tidlige indsatser i et tværfagligligt samarbejde. Bevægelsen er godt i gang, men evalueringen har dog også vist, at der er behov for større cheffokus og en strammere projektstyring for at sikre fremdriften. Det tager jeg nu konsekvensen af og iværksætter de nødvendige organisatoriske tiltag for at rette op, fortsætter Poul Anthoniussen. 
 
Helt konkret betyder det, at der nu er nedsat en styregruppe bestående af den administrerende direktør og chefgruppen i forvaltningen. Den har et samlet ansvar for, at arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb lever op til de politiske forventninger og de budgetmæssige krav. Desuden er der nedsat en projektgruppe, der har fokus på opgaven med at kvalitetssikre igangværende indsatser under Sammenhængende Borgerforløb og at udvikle nye projekter samt løbende evaluere. 
 
Reduktionen i omkostninger på cirka 17,5 millioner kroner fra 2020 og frem skal, som oprindeligt besluttet, findes på servicerammen. Det vil betyde en reduktion af ca. 35-40 medarbejdere i takt med, at der udvikles nye sammenhængende løsninger for børn og unge.
 
- Med den nye organisering af arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb og forvaltningens fortsatte stærke fokus på forebyggelse er det min klare forventning, at vi kan finde gode og helhedsorienterede løsninger til fordel for børn, unge og deres familier - og at vi samtidigt kan levere de krævede effektiviseringer, siger Poul Anthoniussen. 

Økonomiudvalget bliver orienteret om planen på næstkommende møde den 16. januar 2019. På grund af tekniske problemer er dagsorden endnu ikke tilgængelig på www.odense.dk - men vil blive det, når problemet er løst. I stedet kan de relevante bilag findes som vedhæftede filer nedenfor.

 

Vedhæftede filer

Dagsorden ØU 16. jan 2019.docx
 
 

Kontaktinformation

Poul Anthoniussen, adm. direktør, Børn- og Ungeforvaltningen, mob: 51777372, mail: pola@odense.dk