Spring til indhold
Nyhed

Bliv medskaber af Odenses kulturliv

05-02-2019

Er du kulturaktør, kan du nu søge om at indgå en treårig aftale om aktivitetstilskud med Odense Kommune. Ansøgningsfrist er den 15. april 2019.

 
 
Kultur i Odense 2019
 
 

Kunst- og kulturlivet spiller en afgørende rolle for Odenses positive udvikling. Netop derfor ønsker Odense Kommune at give de bedste rammer og vilkår for kulturaktører, som skaber kulturtilbud af høj kvalitet og med gennemslagskraft til byen. 
 
Med det for øje har Odense Kommunes By-og Kulturudvalg besluttet at imødekomme kulturaktørernes stigende ønske om mulighed for at indgå flerårige aftaler om tilskud. 
Udvælgelsen sker gennem en åben ansøgningsrunde, hvor alle typer af kulturaktører opfordres til at ansøge om en treårig aftale for kulturelle aktiviteter i Odense.

Fokus på tiltrækning af statslige kulturkroner

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ser frem til at indgå én eller flere aktivitetsaftaler i juni 2019.
 
- Kultur samler, skaber debat og gør os klogere på os selv og hinanden. Odense har brug for et stærkt og varieret kulturliv. Derfor håber jeg, at aktivitetsaftalen kan fungere som grundlag for, at vores kulturaktører kommer i mål med at tiltrække statslig medfinansiering. Det er kort sagt et kulturpolitisk mål, at de kan skabe et bæredygtigt økonomisk fundament for deres produktion af kulturtilbud til Odense, siger Jane Jegind. 
 
Rådmanden glæder sig til at blive præsenteret for ansøgningerne og håber, at en bred gruppe af kulturaktører - både kendte, ukendte, lokale og aktører fra resten af landet - kan se en spændende mulighed i at ansøge om en aftale med Odense Kommune.

Hvem kan søge om en flerårig aftale?

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.
 
Ansøgningsrunden giver også mulighed for, at både større og mindre aktører i kulturlivet kan gå sammen i partnerskaber for at samle kvalifikationer, erfaringer, lokaliteter og økonomi til at iværksætte nye tiltag og koncepter eller nytænke de eksisterende.
 
Det er et krav, at kulturaktiviteterne foregår i Odense Kommune.

Økonomi

Der er i 2019 afsat 663.400 kr. til én eller flere nye flerårige aftaler og 556.866 kr. i de følgende år. 
Der er frist for ansøgning om en 3-årig aktivitetsaftale den 15. april 2019.
 
For mere information om ansøgningsrunden for 3-årige aktivitetsaftaler med Odense Kommune og ansøgningskriterier.

 
 

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, Odense Kommune

Tlf. 20 91 10 31, mail: jmj@odense.dk

Ane Bachmann Stockmarr, kulturkonsulent, Odense Kommune

Tlf.: 3085 7791, mail: adbs@odense.dk