Spring til indhold
Nyhed

Arkitekturråd skal sikre kvalitet i Odenses byudvikling

07-05-2019

Byggekraner og stilladser vidner om, at Odense er under forandring i disse år. Byggerier skyder op i hele byen, og det går stærkt. Men selv om der er fart på i Odense, skal der fortsat være fokus på at sikre god kvalitet i planlægningen. Det skal et nystiftet arkitekturråd bidrage til med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling.

  

Nogle af byggerierne, der er skudt op i Odense i de senere år, har givet anledning til diskussion. Både odenseanere og politikere har stillet spørgsmålstegn ved det æstetiske udtryk. Diskussioner, som har medført, at Odense Byråd i september 2018 besluttede, at der skulle nedsættes et arkitekturråd og udarbejdes en ny arkitekturstrategi.

Arkitekturråd med fem medlemmer

Med udpegning af to rådsmedlemmer i By- og Kulturudvalget den 9. april 2019, kan der nu sættes navn på alle fem medlemmer i Arkitekturrådet, der favner et bredt vidensfelt.

De fem eksterne fageksperter er: 

  • Jan Albrechtsen, arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. 
  • Susanne Renée Grunkin, Landskabsarkitekt mdl,  projektleder og kompetenceleder Sustainability Arkitema Urban. Formand for Danske Landskabsarkitekter.
  • Torben Thisted Jacobsen, Landinspektør og markedschef i LE34. Næstformand i Byggesocietetet, lokalafdeling Fyn.
  • Nicolai Carlberg, Etnolog og medindhaver af Carlberg'Christensen.  
  • Hans Peter Svendler Nielsen, arkitekt og indehaver af konsulentfirmaet Svendler.

Medlemmerne mødes fire gange om året og skal komme med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling ud fra hver deres faglige vinkel og tilgang. De skal komme med bud på, hvordan kvaliteten i byudviklingen bliver bedre, så det bidrager til at skabe den gode by. Tilmed kan de komme med anbefalinger til konkrete projekter eller planer på et tidligt stadie. Endvidere skal rådet komme med input til en ny arkitekturstrategi i Odense.

- Jeg har glædet mig til, at vi nu kan præsentere de fem medlemmer af Odense Arkitekturråd. Jeg er sikker på, at de med hver deres stærke kompetencer kan bidrage til, at Odense udvikles med kvalitet og bæredygtighed. Det kræver et bredt vidensfelt - lige fra landskab og bebyggelse til livet mellem husene. Udviklingen skal ske med afsæt i Odense identitet og kontekst, men vi skal naturligvis også kunne lade os inspirere, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Arkitekturrådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger. Tilmed skal rådet understøtte en helhedstænkning i byplanlægningen og bidrage til en merværdi i byens udvikling til glæde for byens borgere. 
 

Fakta

Odense Byråd vedtog den 27/3 2019 følgende sammensætning af Odense Arkitekturråd:

  • 1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening
  • 1 medlem udpeges af Dansk Landskabsarkitekter
  • 1 medlem udpeges af Byggesocietetet
  • 2 medlemmer udpeges af Odense Kommune
 
 

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31
Anne Velling, adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen, tlf: 24 84 24 32
Ellen Drost, afdelingschef for Byudvikling, tlf.: 40 36 14 60