Spring til indhold
Nyhed

Akutteam samarbejde på Fyn

24-05-2019

Odense Kommune, Nordfyns Kommune og OUH (Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus) indgår et samarbejde, som sikrer bedre sektorovergange for borgerne i Nordfyns Kommune, når de udskrives fra Odense Universitetshospital. Det sker ved, at Odense Kommunes akutteam, som har sin daglige gang på Odense Universitetshospital, nu også hjælper med at vurdere sygeplejebehovet hos patienter fra Nordfyns Kommune, inden de udskrives.  

 
 
Akutteamet i Odense Kommune
 
 

Alle kommuner skal have et akutteam, som bl.a. skal varetage komplekse sygeplejeopgaver ved udskrivelse fra sygehus. Men kommunerne har meget vide rammer for, hvordan de konkret løser opgaven. 

Noget af det særlige ved Odense Kommunes akutteam er, at de fysisk har base på Odense Universitetshospital, OUH. Det sikrer en meget høj grad af kendskab til de patienter, som udskrives til hjemmet, og som kommunen efterfølgende skal færdigbehandle hjemme. Det er denne tilgang, som Nordfyns Kommune gerne vil give deres borgere glæde af. 

 - Vi har allerede et godt samarbejde med OUH på mange områder, men vil gerne forbedre mulighederne for at lave kortvarig behandling hjemme. Samarbejdet med Akutteam Odense giver os en hel anden tilstedeværelse på Odense Universitetshospital, hvor velkvalificerede og kompetente sygeplejersker fra Akutteam Odense kan fungere som Nordfyns Kommunes "øjne". Det vil øge patientsikkerheden og trygheden hos borgere, der udskrives til eget hjem" siger Formand for Social og sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune, Mogens Christensen

I praksis betyder det, at sygeplejersker fra Odense Kommunes akutteam også møder patienterne fra Nordfyns Kommune allerede på sygehuset. Her bliver sygeplejebehovet vurderet, ligesom der forventningsafstemmes med borgerne om det videre forløb. Det vil styrke borgernes oplevelse af sammenhæng og tryghed ved overgangen til eget hjem. Ældre- og Handicaprådmand i Odense, Søren Windell (K), er glad for samarbejdet, og at andre kommuner har fået øjnene op for, hvad Akutteam Odense kan: 

- Vi er ekstremt stolte over vores akutteam i Odense. Vi har fundet en rigtig god model i Odense, som mange andre kommuner også har vist interesse i. Det er godt, når vi kan samarbejde på tværs, og de bedste løsninger kan brede sig. Derfor er jeg også rigtig glad for samarbejdet med Nordfyns Kommune, som uden tvivl vil være til glæde og gavn for patienterne. 

- Med samarbejdet mellem kommunerne og os her på OUH er patientbehandlingen bredt langt ud over sygehusets matrikel og helt ind i patientens eget hjem. Vi sigter efter at forebygge genindlæggelser og afkorte unødvendigt lange indlæggelser ved at give patienterne den rigtige støtte i deres eget hjem. Det kræver et stærkt samarbejde, og derfor er vi også rigtig glade for aftalen med Nordfyns Kommune, lyder det fra Charlotte Mose, Oversygeplejerske, Fælles Akutmodtagelse, FAM Odense.

Samarbejdet startede formelt d. 15. maj.

 
 

Kontaktinformation

Ældre- og Handicaprådmand i Odense, Søren Windell, 30 70 36 93

Leder af Akutteam Odense, Nina Andersen, 2015 2787

Formand for Social og sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune, Mogens Christensen, 40 16 41 96

Oversygeplejerske OUH, FAM, Charlotte Mose, 2967 7287