Spring til indhold
Nyhed

6 mio. kr. til 120 af Odenses frivillige, sociale foreninger

17-12-2019

120 af Odenses frivillige sociale foreninger har fået den gode nyhed, at de har fået tildelt et økonomisk tilskud fra Odense Kommune. I alt har Odense Kommune uddelt ca. 6 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde, som skal hjælpe byens udsatte og sårbare borgere i 2020.

Hvert år tildeles en række frivillige foreninger et økonomisk tilskud til deres frivillige sociale arbejde (de såkaldte §18- og §79-midler). Med midlerne støtter Odense Kommune det frivillige sociale arbejde for bl.a. udsatte og sårbare grupper af mennesker, ældre og ensomme. Pengene skal blandt andet være med til at dække de omkostninger, der kan være forbundet med frivilligt arbejde - fx materialer, koordinering, frivilligpleje, forsikring m.m. - så det bliver så let som muligt at være frivillig i Odense Kommune.

3 millioner til foreninger målrettet borgere under 60 år

I 2020 fordeles der godt 3 millioner kroner blandt 52 foreninger med borgere under 60 år som målgruppen. I år har flere nye frivillige organisationer meldt sig på banen i Odense. Flere af de nye initiativer har sundhed og motion som omdrejningspunkt for deres aktiviteter. Og det glæder rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Brian Dybro:

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan støtte nogle lokale ildsjæle, som vil være med til at styrke sundheden blandt Odenses udsatte borgere. Der er desværre en stor ulighed i sundheden, som vi skal have gjort noget ved. For der er for mange, der har sundhedsmæssige udfordringer, som ikke bare har betydning for deres fysiske helbred men også for deres sociale liv. Det kan være svært at gøre noget ved sin egen sundhedstilstand, hvis man er socialt udsat, så derfor er det bare så vigtigt, at vi også har gode frivillige foreninger, der vil give en hjælpende hånd.

En af de nye aktører i Odense er Social Sundhed, som med gode erfaringer fra bl.a. Aarhus, Aalborg og København vil hjælpe udsatte Odense-borgere uden netværk til fx læge- og tandlægeaftaler. Tanken er, at en frivillig bygger bro og "oversætter", så borgeren bedre forstår og kan gøre brug af mulighederne i det danske sundhedssystem. De frivillige brobyggere er sundhedsfaglige studerende, fx medicinstuderende.

En anden ny spiller på banen er Recovery Bulls Odense, som tilbyder, alkohol- og stoffrie fællesskaber i form af motion og idrætstilbud for nogle af byens mest socialt udsatte borgere. En gang om ugens mødes Recovery Bulls til fodbold eller volleyball, ligesom der ugentligt er fællesspisning. Udover at de udsatte borgere får rørt sig, er Recovery Bulls et positivt fællesskab, som er med til at bekæmpe ensomhed. Recovery Bulls Odense vandt i september Odense Kommunes Ildsjælepris Kickstarteren for bedste nye frivillige socialt tiltag.

3,1 millioner til foreninger målrettet borgere over 60 år

Fra Ældre- og Handicapudvalget fordeles der ca. 3 millioner kroner blandt 71 foreninger, der yder frivilligt, socialt og forebyggende arbejde for målgrupper over 60 år.

På ældreområdet er tendensen i år, at der er to overordnede grupper i ansøgerfeltet. Foreninger, der søger midler til at videreudvikle nyopstartede projekter, og foreninger, der søger midler til at drifte rammerne om allerede eksisterende fællesskaber. Det glæder rådmand for Ældre - og Handicapforvaltningen Søren Windell:

- Igen i år er der kommet mange ansøgninger. Det er jeg enormt glad for, fordi det vidner om, at vi har mange frivillige, sociale foreninger, som gør en indsats for at skabe fællesskaber og bekæmpe ensomhed. Vi (ÆHF) er glade for det brede og alsidige foreningsliv, der er spredt over hele byen, og de midler vi støtter med til drift og sociale arrangementer er med til at sikre rammerne for et godt og aktivt civilsamfund for byens ældre.

Fyns Døveforening fik sidste år midler fra §18 til at starte et aktivitetssted for døve, hørehæmmede og døvblinde. Denne målgruppe kan godt føle sig ensomme i hverdagen, da de har svært ved at kommunikere med andre. Aktivitetsstedet giver dem mulighed for at være en del af et fællesskab med ligestillede. I år modtager Fyns Døveforening igen penge, som skal bruges til at videreudvikle tilbudene til deres målgruppe.

Multihuset KIK IND er allerede en veletableret forening, som danner rammen for sociale fællesskaber i Ejersløkke-området. De tilbyder mange forskellige aktiviteter, som samler folk på tværs af alder og nationalitet, så relationer opstår. Multihuset KIK IND får i år tilskud fra puljen, så de kan blive ved med at drive deres aktiviteter.

Der kan stadig søges penge i 2020

Frivillige foreninger har dog stadig mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Odense Kommune, til f.eks. nye tiltag og udvikling i 2019.

Godt 800.000 kroner er afsat til Udviklingspuljen for 2020 og kan søges løbende fra årsskiftet og frem til 30. september 2019.

Midlerne i Udviklingspuljen skal sikre, at frivillige foreninger og organisationer hurtigt og let kan få tilskud til at skabe nye initiativer i Odense eller udvikle deres forening yderligere.

Tre gange i løbet af 2019 er det endda muligt at søge mundtligt om op til 25.000 kr. på de såkaldte mundtlige ansøgningsdage. Første gang bliver 18. februar 2020.

Læs mere om frivilligt arbejde i Odense, og hvordan der kan søges midler fra Udviklingspuljen her: www.odense.dk/§18

Kontaktinformation

Brian Dybro, rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tlf.: 24 62 11 18

Søren Windell, rådmand for Ældre- og handicapforvaltningen tlf.: 30 70 36 93.