Spring til indhold
Nyhed

Vollsmoseindsats koncentreres om de største udfordringer

30-11-2018
 

Første milepæl i arbejdet med at omdanne boligområdet Vollsmose er nået.

Transport-, bygnings- og boligministeriet har imødekommet et ønske fra Odense Kommune og boligorganisationerne i Vollsmose om, at det kun er seks af Vollsmoses ni boligafdelinger, der er omfattet af Regeringens Ghettoplan.

Dermed kan arbejdet med at afvikle Vollsmose som en ghetto koncentreres om de hårdest belastede områder.

 
 

Afgørelsen betyder, at de tre mest velfungerende boligafdelinger i Vollsmose, Hybenhaven, Tjørnehaven og Slåenhaven, ikke er omfattet af kravene om nedrivning i regeringens Ghettoplan.

Hybenhaven, Tjørnehaven og Slåenhaven består af rækkehusbebyggelser, som adskiller sig ved at have en anden beboersammensætning og væsentligt færre sociale problemer end resten af bydelen Vollsmose.

Dermed koncentreres arbejdet med omdannelsen af Vollsmose som ghetto omkring de 6 afdelinger Birkeparken, Bøgeparken, Egeparken, Fyrreparken, Granparken og Lærkeparken.

Et enigt byråd i Odense Kommune indgik i september den politiske aftale Den sidste Vollsmoseplan.

Visionen i Den Sidste Vollsmoseplan er en gennemgribende forandring af Vollsmose. Dette gælder lige fra fysiske forandringer til mere målrettede beskæftigelses- og integrationsmæssige indsatser og til et fundamentalt opgør med de parallelsamfund, der findes i dag i Vollsmose. Med ministeriets afgørelse kan den indsats også koncentreres om de hårdest belastede områder.

- Vi skal skabe lige muligheder for alle i Odense og derfor også i Vollsmose, og vi skal bryde de mønstre, som desværre gentager sig over generationer. Nu kan vi fokusere på de områder, hvor problemerne er størst, og hvor der er udbredte problemer med parallelsamfund. For vi skal nå i mål med at ændre Vollsmose fra en hård ghetto til et boligområde på linje med resten af Odense, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, der også er formand for Udviklingsbestyrelsen for omdannelsen af Vollsmose.

Udviklingsbestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Odense Kommune og fra boligorganisationerne i Vollsmose. Her ser man afgørelsen fra ministeriet som et vigtigt første skridt i forhold til at kunne arbejde fokuseret på at nå målene i Den Sidste Vollsmoseplan og samtidig opfylde kravene i Regeringens Ghettoplan.

Når regeringen offentliggør den nye ghettoliste den 1. december vil Vollsmose figurere som to områder. Et med de 6 mest belastede boligafdelinger og et med de 3 mindst belastede boligafdelinger. I daglig tale også omtalt som Parkerne og Haverne.

Her vil Parkerne være på listen over ghettoer, mens Haverne forventes at blive kategoriseret som et udsat boligområde.

-Det er glædeligt, at ministeriet har imødekommet vores ønske om at se mere differentieret på Vollsmose. Vi skal gøre en forskel der, hvor behovet er. Nu er det vigtigt, at vi også fremadrettet husker, at Vollsmose har flere indbyggere end Faaborg, og at der fortsat - også uden haverne - vil være forskelle mellem de enkelte områder og dermed også, hvad der skal til for at bringe Vollsmose samlet ind i en ny fremtid, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind.

Den nye opdeling betyder, at den del af Vollsmose, der er omfattet at kravene fra Regeringens Ghettoplan nu går fra 3548 til 2815 boliger, med et indbyggertal der går fra 9179 til 7787 personer.

Antallet af boliger der forventes at skulle rives ned, og antallet af beboere der skal genhuses, bliver ikke ændret, da arbejdet med den del af omdannelsen fra begyndelsen af, har været koncentreret om de 6 hårdest belastede boligafdelinger.

 

Vedhæftede filer

Kort over Vollsmose - haverne og parkerne.pdf
 
 
Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune, tlf. 3051 3115

Jane Jegind, rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, tlf. 2091 1031