Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune styrker samspillet med frivillige sociale foreninger

26-01-2018
 

De frivillige sociale foreninger og børn- og ungeområdet har et fælles mål. De vil gøre en indsats for, at børn, unge og deres familier trives og udvikles. Torsdag eftermiddag arrangerede Børn- og Ungeforvaltningen og Frivilligcenter Odense en temadag, hvor frivillige sociale foreninger og en bred vifte af medarbejdere fra børn- og ungeområdet var inviteret.  Temadagen skulle skabe nysgerrighed på hinanden med potentiale til fremtidige samarbejdsmuligheder.

 
 
Arrangementet Styrket Samspil

Deltagerne præsenterede deres foreninger på forskellige stande. Foto: Odense Kommune

 
 

Børn - og Ungeforvaltningen og Frivilligcenter Odense var torsdag den 25. januar vært for et stort arrangement kaldet Styrket Samspil. Formålet med arrangementet var at udforske mulighederne for et styrket kendskab og samarbejde mellem børn - og ungeområdet og de frivillige sociale foreninger. I alt deltog over 160 gæster.

"2 Timer om Ugen", Børns Voksenvenner, TUBA og Red Barnet Ungdom og 20 andre sociale foreninger, der er i kontakt med børn og unge, var mødt op til temadagen. Det brede samarbejde bidrager med et solidt indblikspotentiale, da frivillige sociale foreninger er med til at give børnene og de unge en unik og god oplevelse.

- Særskilt vigtigt i alt frivilligt arbejde er generationsmødet - når det også bliver til en udveksling af livsvisdom i forhold til børn. Det kan være svært at sætte i system, men ikke desto mindre er det noget af det, som frivillige sociale foreninger praktiserer. Det er ikke bare en aktivitet, der finder sted, men også en relation mellem børn og voksne, der opstår. Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder noget for et barn, at den voksne tilbringer tid sammen med barnet uden at få penge for det, siger Susanne Crawley Larsen.

Stort potentiale for samarbejde
De mere end 160 deltagere blev budt velkommen af skolechefen i Odense Kommune, Nikolaj Juul Jørgensen, der i sin tale pointerede vigtigheden af blandt andet de læringsmæssige indsigter, som Børn- og Ungeforvaltningen og de frivillige sociale foreninger bidrager til.

- Vi har valgt at kalde arrangementet Styrket Samspil. Vi stræber efter at styrke samspillet mellem foreninger, frivillige og kommunens børn- og ungeområde. Det gør vi, fordi vi kan se et stort potentiale i, at medarbejdere og frivillige sociale foreninger på børn- og ungeområdet får en bedre indsigt i de tilbud og målgrupper, som vi hver især arbejder med.  Styrket Samspil er et skridt på vejen til, at der opnås et større kendskab til hinanden, og at vores relationer, netværk og samarbejde udvikles på sigt, siger Nikolaj Juul Jørgensen.

 

Jess Kahr fra Frivilligcenter Odense fremhævede fra scenen, at det er lysten og ikke pligten, der er styrken hos frivillige foreninger. Foto: Odense Kommune

 

Menneskelige relationer i fokus 
På temadagen var der boder for både de 24 forskellige foreninger og Børn- og Ungeforvaltningen, hvor de inviterede til dialog mellem gæsterne. Frivilligcenter Odense var medarrangør af dagen, og de frivillige foreningers arbejde er med til at give selvværd og et godt liv med en god opvækst og en familie i trivsel, mener Jess Kahr, der er centerleder i Frivilligcenter Odense. 

- De frivillige sociale foreninger har alle forskellige tilbud, aktiviteter og måder at arbejde på, men det fælles træk hos alle er, at de tilbyder menneskelighed, sociale fællesskaber, nærvær og menneskelige relationer båret af lyst og ikke af pligt. Det er lige præcis her, at det frivillige sociale arbejde kan noget helt unikt, og det er i høj grad det, de kan byde ind med i det styrkede samspil, siger Jess Kahr.

Deltagerliste

Frivillige sociale foreninger:
2 Timer om Ugen
Bolbro Brugerhus
Børns Voksenvenner
Børn Unge & Sorg
Den Frie Rådgivning
Den Fynske Sorggruppe
DFUNK Fyn
FitforKids
Headspace
Home-Start Odense
Julemærkehjemmet Skælskør
NEFOS - Netværket for selvmordsramte
Pigeliv
Red Barnet Ungdom
Røde Kors Odense
Samtaleboblen
Samtalegrupper for Unge
Sex og Samfund
Smil
TUBA
Ungdommens Røde Kors Odense
Ventilen Odense
We enjoy
Young Connect Odense
Åbent Sinds Ungegruppe 

Fagområder i Børn- og Ungeområdet
Dagpleje
Daginstitution
Skole
Ungdomsskole
Myndighedsrådgivning
Vagt og Visitation
Center for Indsatser til Børn og Unge
Sundhedspleje
Familiebehandlere

 
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen (R), Rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, mobil: 3060 4419
Nikolaj Juul Jørgensen, Skolechef, Børn - og Ungeforvaltningen, mobil: 2913 5754
Jess Kahr, Centerleder for Frivilligcenter Odense,  mobil: 2116 0218