Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune og Odense Sport & Event indgår forlig om brugsretten til Sparekassen Fyn Arena

13-03-2018
 

For at kunne fokusere på fremtiden har Odense Kommune og Odense Sport & Event indgået et forlig om brugsretten til Sparekassen Fyn Arena. Parterne er fortsat uenige om fortolkningen af den brugsretsaftale, som blev indgået i 2005 - med en tillægsaftale fra 2013 - men med forliget slipper man for en voldgiftssag og kan i stedet arbejde på at tiltrække events til Sparekassen Fyn Arena.

Forliget afgør, hvordan kommunens brugsret skal forvaltes, til den udløber i 2027.

 
 

Nok er Odense Kommune og Odense Sport & Event stadig uenige om, hvordan brugsretsaftalen til Sparekassen Fyn Arena skal fortolkes, men parterne er til gengæld enige om at fokusere på fremtiden og på at tiltrække events til arenaen. Derfor har man nu indgået et forlig, der sætter punktum for sagen.

Forliget præciserer indholdet af brugsretsaftalen fra 2005 med en operatøraftale og en standardaftale, der skaber klarhed over hvilke ydelser, der ligger inden for brugsretsaftalen, og hvad der skal tilkøbes ved siden af og til hvilken pris.

Med forliget er Odense Kommune og Odense Sport & Event endvidere nået til enighed om, at Odense Sport & Event opgiver kravet om, at Odense Kommune skal betale 1,7 mio. kr. for 2017 samt et tilsvarende årligt beløb frem til brugsretsaftalens ophør i 2027. Odense Kommune kræver omvendt ikke 1,7 mio. kr. tilbage, der årligt er betalt i perioden 2013-2016.

"Vi er enige om, at vi ikke kan blive enige om fortolkningen af brugsretsaftalen. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har indgået et forlig. Det sparer os for en dyr og lang proces med en voldgiftssag, og med den her aftale sikrer vi, at vi fortsat kan tiltrække store events til Odense, som vil være til gavn for hele byen. Det har været et langt forløb at nå hertil, men jeg er glad for, at vi nu kan koncentrere os om at se fremad," siger stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen.

Også hos Odense Sport & Event har man nu blikket rettet mod fremtiden:

"Vi må erkende, at vi ikke kan nå til enighed om fortidens aftaler, men vi vil gerne skabe rammerne for en fremtid med en masse attraktive arrangementer og events i Odense. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere et forlig, som begge parter kan være tilfredse med, og som sætter punktum for sagen," siger Ole Bang Nielsen, adm. direktør i Odense Sport & Event.

Uenighed om balanceprincippet

Brugsretsaftalen blev indgået i 2005, og i 2013 blev der indgået en tillægsaftale til aftalen, som indebar en betaling på 1,7 mio. kr. om året frem til 2017 fra Odense Kommune til Odense Sport & Event. Ifølge tillægsaftalen var betalingen en konsekvens af Odense Kommunes manglende udnyttelse af brugsretten kombineret med et såkaldt balanceprincip i den oprindelige brugsretsaftale.

I forbindelse med en evaluering af Odense Kommunes vækstsatsning blev der i efteråret 2016 igangsat en gennemgang af alle aftaler på vækst- og eventområdet. I den forbindelse vurderede Odense Kommunes advokat, at tillægsaftalen til brugsretsaftalen til Sparekassen Fyn Arena og den årlige betaling på 1,7 mio. kr. ikke var lovlig. Odense Kommune har derfor ikke betalt de 1,7 mio. kr. for 2017.

Odense Sport & Event har gennem hele forløbet fastholdt, at balanceprincippet og dermed betalingen på 1,7 mio. kr. var en del af det oprindelige aftalegrundlag. Formålet med betalingen var ifølge Odense Sport & Event at sikre balance i driften af Sparekassen Fyn Arena, enten ved at Odense Kommune lægger en række arrangementer i arenaen eller som en kontant betaling frem til brugsretsaftalens ophør i 2027. Odense Kommune er af den opfattelse, at brugsretten til Sparekassen Fyn Arena ikke indeholder nogen brugspligt.

De to parter er altså ikke nået til enighed om dette punkt, men er blevet enige om en model, som begge parter vil efterleve frem til brugsretsaftalens udløb.

Odense Kommune betaler i forbindelse med forliget ca. 300.000 kr. til Odense Sport & Event for ydelser leveret i forbindelse med fire konkrete events afholdt i Sparekassen Fyn Arena i 2017, som hidtil ikke har været afregnet. Afregningen er en konsekvens af den nye aftale, hvor Odense Kommune tilkøber ydelser, som ikke er en del af brugsretten.

Afventer godkendelse fra det kommunale tilsyn

Kommuner kan som led i økonomisk forsvarlig forvaltning indgå forlig i tvister, hvor kommunen optræder som almindelig kontraktpart, og der kan derfor også indgås forlig i denne sag.

Odense Kommunes Økonomiudvalg har godkendt forliget på udvalgsmødet den 13. marts 2018, ligesom bestyrelsen i Odense Sport & Event har godkendt aftalen.

Odense Kommune forelægger forliget for det kommunale tilsyn med henblik på deres godkendelse, og skulle tilsynet mod forventning have indsigelser, har parterne taget højde for det i forliget.

 
 
Kontaktinformation

Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør, Odense Kommune. Kontakt via presserådgiver Andreas Lykke Sognstrup, tlf. 30122351
Ole Bang Nielsen, adm. direktør, Odense Sport & Event, tlf. 24477793