Spring til indhold
Nyhed

Nye forhandlinger om Vollsmose

22-02-2018
 

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og by- og kulturrådmand Jane Jegind vil nu indkalde alle byrådets partier til forhandlinger for at sætte ekstra tempo og fokus på Vollsmoseindsatsen. Forhandlingerne skal samtidig sikre, at Odense får størst mulig gavn af regeringens kommende ghettopakke.

 
 

Borgmesteren og rådmanden har et fælles ønske om at optimere de fysiske og sociale indsatser i Vollsmose, således at der opnås en mere positiv effekt. Ambitionen er en politisk aftale, der sikrer, at nye og eksisterende indsatser kombineres for at skabe de ønskede forandringer i området, samtidig med at der sikres et klart politisk fundament for indsatsen.

Alle partier i byrådet vil blive inviteret til forhandlingerne, der blandt vil dreje sig om at fremrykke arbejdet med at skabe fysiske forandringer i Bøgeparken, om at skabe mere blandede boligformer i området og om at tiltrække private investorer.

- Den seneste tid er der kommet en række konstruktive forslag fra partier i byrådet omkring for eksempel strategiske nedrivninger af bygninger, og siden årsskiftet har jeg haft en række gode konstruktive samtaler med partierne. Nu skal vi se på de gode idéer i fællesskab, for det er vigtigt med et bredt politisk samarbejde ikke mindst i forhold til at tiltrække private investorer til området. Vi skal være klar til at sætte markant ind i for eksempel Bøgeparken, som er det område i Vollsmose, hvor der er de største problemer, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.  

Ambitionen om at tiltrække private investorer deles af by- og kulturrådmand Jane Jegind, der understreger, at man har timet forhandlingerne, så de lægger på det rigtige tidspunkt i forhold til regeringens kommende ghettoudspil.

- Når regeringen kommer med sit udspil, skal vi naturligvis være klar til at gribe de nye muligheder, der måtte være i det. Jeg hører, at flere og flere partier i byrådet er åbne overfor strategiske nedrivninger, ligesom vi er mange, der ønsker at tiltrække private investorer til Vollsmose. Derfor er det godt, at vi nu sætter os sammen for at skabe en fælles kurs, så vi kan få taget fat om problemerne i Vollsmose, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

De nye forhandlinger vil blive indledt med brede politiske sonderinger, hvor alle partier får lejlighed til at bringe temaer og idéer på bordet. I processen vil politikerne inddrage relevante aktører som boligforeningerne, beboerne, Landsbyggefonden, civilsamfundet i Vollsmose, faglige organisationer, potentielle investorer og politiet.

- Problemerne i Vollsmose kan ikke løses alene af kommunen, vi skal også have alle de gode kræfter i området med og inddrage beboerne. Derfor skal vi også fortsætte det gode samarbejde med boligforeningerne, der jo ejer bygningerne, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Når vi ønsker at skabe store forandringer i Vollsmose, så er målet at skabe en velfungerende bydel uden parallelsamfund. Det vil blandt andet kræve fysiske forandringer, og det er klart, at disse må foretages i samarbejde med ejerne og de beboere, som ønsker at bidrage positivt til Vollsmoses udvikling. Herudover skal vi naturligvis i dialog med potentielle investorer, der kunne have interesse i at bygge i Vollsmose, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

Der vil blive indkaldt til forhandlingerne om en styrket Vollsmoseindsats, når regeringens ghettoudspil er fremlagt.

 
 
Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, Borgmester, Odense, 30 51 31 15

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, Odense, 20 91 10 31