Spring til indhold
Nyhed

Millioner til de mindste: Nu styrker Odense dagplejen

19-03-2018
 

Halvdelen af Odenses yngste børn leger og udvikler sig hver dag i dagpleje, og nu er det deres tur til at få glæde af den skattestigning, et flertal i Odense Byråd vedtog i efteråret. På to forskellige fronter bliver den pædagogiske kvalitet i dagplejen nu styrket yderligere.

 
 
Styrket dagpleje i Odense

Dagplejepædagog Gitte Løv har fået flere kolleger pr. 1. marts. Foto: Odense Kommune

 
 

-       Jeg er blevet mere og mere bevidst om, at de første 1000 dage i et barns liv har afgørende betydning for resten af barnets tilværelse, og derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har kunnet prioritere de alleryngste af byens borgere. Jo flere penge og kræfter vi lægger i dagplejen, jo højere pædagogisk kvalitet kan vi give børnene, siger Susanne Crawley Larsen (R), rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen.

Når en dagplejer arbejder med et særligt fokus på at udvikle et barns sprog og evne til at omgås andre børn i dagplejen, legestuen eller naturen, er det ofte sat i gang af en dagplejepædagog. Pr. 1. marts er der ansat seks nye dagplejepædagoger til at supplere de 17, der var i forvejen.

Samtidig er de første af i alt 200 dagplejere begyndt på et fire ugers opkvalificerende kursus på SOSU-skolen. Mens dagplejeren er på kursus, kommer børnene i gæstedagpleje i lokalområdet. 21 dagplejere er afsted ad gangen, så forløbet strækker sig helt til november 2019. Til den tid vil alle kommunens cirka 400 dagplejere være blevet pædagogisk opkvalificeret inden for de senere år. Der er afsat 3,2 millioner kroner til den del af indsatsen.

-       Virkeligheden er, at omkring halvdelen af byens børn tilbringer deres første år uden for hjemmet hos en af vores dygtige dagplejere. Og derfor skal de også nyde gavn af de ekstra millioner kroner, børn- og ungeområdet har fået tilført, siger Susanne Crawley Larsen.

De nye dagplejepædagoger koster omkring 3 millioner kroner ekstra om året, og når de er i fuld vigør vil de ekstra hænder betyde, at hver enkelt dagplejepædagog går fra at have omkring 26 til 19 dagplejere at støtte. Ifølge en opgørelse fra dagplejernes fagforbund FOA i 2017 er landsgennemsnittet på 21, så med den ekstra indsats når Odense nu altså om på den gode side af gennemsnittet.

Blandt dagplejepædagogerne er der glæde over tilgangen af nye kolleger. Gitte Løv er dagplejepædagog i Odense, og hun er ikke i tvivl om, at sparringen fra de ekstra dagplejepædagoger kan mærkes i hverdagen - i sidste ende til glæde for børnene.

-       Vi kommer til at kunne følge hurtigere og oftere op på tiltag hos dagplejerne for eksempel deres arbejde med udvikling af barnets sprog. Og det løfter kvaliteten af vores samarbejde om det enkelte barn, at vi oftere vil kunne gøre det ansigt til ansigt i dagplejerens hjem frem for i telefonen, siger hun.

Desuden vil dagplejepædagogerne fremover være mere synlige for forældrene, når de henter deres børn i legestuen.

 
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen (R), rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, mobil: 30604419