Spring til indhold
Nyhed

Fald i omgørelser og antal af klager på Børn- og Ungeområdet i Odense

19-04-2018
 

Børn- og Ungeforvaltningen offentliggjorde i går den årlige statistik over klager behandlet af Ankestyrelsen for børnesocial- og børnehandicapområderne. Her oplever Odense et fald fra 2016 til 2017, både i antallet af forhold, der klages over, men også i andelen af forhold, som kommunen ikke har fået medhold i. Ud af 13.244 afgørelser på området er 26 blevet omgjort, ændret eller hjemvist - dvs. 0,20 % af det samlede antal afgørelser, der kunne klages over.

 
 
 
 

Antallet af forhold, som borgere har klaget til Ankestyrelsen over er faldet fra 120 i 2016 til 90 i 2017. Der er også sket et fald i andelen af ankede afgørelser, hvor Odense Kommune ikke har fået medhold, fra 45 % i 2016 til 28,9 % i 2017. Disse tal indeholder både hjemviste og omgjorte afgørelser.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med de tiltag, der er blevet igangsat på området igennem 2016 og 2017. Bl.a. med oprettelsen af et samarbejdsforum, hvor Børn- og Ungerådgivningen i Odense Kommune mødes med forældre til børn med funktionsnedsættelser fire gange årligt. Her er der mulighed for bl.a. at udveksle viden om børn og unges situation, udfordringer i sagsbehandling og samarbejdet mellem forældre og socialrådgiverne. Ændrede arbejdsgange og et fuldt fokus på en tæt dialog mellem kommune og familie er med til at forklare udviklingen. Særligt har arbejdsgangen, hvor socialrådgiverne i Børn- og Ungerådgivningen tager personlig eller telefonisk kontakt til familien inden de sender en afgørelse om afslag haft betydning. Her orienterer socialrådgiverne, hvis det er muligt, også om, hvad familierne eventuelt kan få i stedet.

Rådmanden for børn- og unge i Odense glæder sig over udviklingen samt at tiltagene nu viser resultater:

- Socialrådgiverne i Børn- og Ungerådgivningen har en høj faglighed og træffer rigtige afgørelser. Det er svært at have et barn med særlige behov, og det tyder på, at socialrådgiverne netop er blevet dygtigere til at have samtaler og en tæt dialog med de familier, de møder. Nu kan vi se resultaterne af deres store arbejde, siger Susanne Crawley Larsen, rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune.

Odense klarer sig godt på landsplan

Sammenlignes Odenses resultater på børnehandicapområdet med det netop offentliggjorte Danmarkskort for omgørelsesprocenter fra Børne- og Socialministeriet, så oplever Odense et fald i andelen af forhold som kommunen ikke får medhold i, hvor den generelle omgørelsesprocent på landsplan er steget i samme periode (fra 2016 til 2017).

 
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, Rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen, telefon 30 60 44 19