Spring til indhold
Nyhed

Fald i livskvalitet og mental sundhed - også i Odense

08-03-2018
 

Nye tal fra den store nationale sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det?" viser, at det er gået tilbage med livskvaliteten og den mentale sundhed i Odense. Faldet følger tendensen på både regionalt og nationalt plan. 

 
 
 
 

På nogle områder går det fremad med sundheden i Odense blandt andet med et rekordlavt antal rygere og et faldende alkoholforbrug. Men i forhold til det mentale helbred er der sket en klar forværring i Odense ligesom i resten af landet. 
 
Den nyvalgte formand for Sundhedsudvalget i Odense, Brian Skov Nielsen (EL), vil have vendt udviklingen:  
 
- Jeg glæder mig naturligvis over, at det går bedre på en række områder, men jeg må nok sige, at jeg finder faldet i mental sundhed bekymrende. Stress og dårligt mentalt helbred trækker spor ind i arbejdsliv, familieliv og fritid og kan få seriøse helbredsmæssige konsekvenser. Vi kæmper åbenbart mod en tendens i hele samfundet, men udviklingen skal vendes, og det kan kun gå for langsomt! 

Der er sket forværringer på både stresshyppighed, stress-styrke, livskvalitet og mentalt helbred.

Tal for stress og mental sundhed 
28,1% oplevede et højt stressniveau i 2017. Det er steget fra 24,2% i 2013 og blev ikke målt i 2010. 
 

19,3% siger, at de ofte føler sig nervøse eller stresset. Det er steget fra 15,4% i 2010. Udviklingen i regionen er gået fra 12,6% i 2010 til 16,6% i 2017. 

15,2% vurderes til at have et dårligt mentalt helbred. Det tal lå på 12,8% i 2010 og 11,9% i 2013. I regionen som helhed steg det fra 10,5% i 2010 til 13,5% i 2017. 
 
Desuden har alle kommuner i Region Syddanmark også bedt folk vurdere deres egen livskvalitet. Det gjorde man i både 2013 og 2017. I Odense er der sket et fald på hele 4,6 procentpoint i den andel, der har god livskvalitet - fra 80% i 2013 til 75,4% i 2017.

Gennemsnittet for hele regionen er i perioden faldet med 3 procentpoint til 76,3% i 2017.
 
Flere tiltag på vej
Mental sundhed og ulighed i sundhed blev sidste år valgt som særlige indsatsområder i Odense. 
 

Siden da oprettede man et gratis og anonymt psykologtilbud til unge mellem 15-30, som ellers ikke havde noget sted at gå hen. Psykologtilbuddet har været en stor succes med langt flere besøg end ventet, men netop succesens viser, at der er behov for mere. Brian Skov Nielsen Uddyber: 
 

- Når vi har ventetider på vores tilbud, så underbygger det jo rapportens konklusioner om, at der er rigtig mange med ondt i livet. Det kan vi ikke leve med, og det er helt tydeligt, at vi har noget arbejde foran os. Den her rapport kommer til at være retningsgivende for Sundhedsudvalgets arbejde de næste fire år, og nu skal vi til - meget hurtigt - at blive konkrete på, hvordan vi bedst løser den her udfordring inden for de rammer, vi har. For løses, det skal det. 

Læs pjecen "Sund Odense" for flere af undersøgelsens resultater

 

Vedhæftede filer

Sund Odense.pdf
 
 
Kontaktinformation

Formand for sundhedsudvalget, Brian Skov Nielsen, tlf: 30604344