Spring til indhold
Nyhed

Effektfuldt læringsforløb fra Odense præmieret ved DM i skoleudvikling

26-11-2018

Skolesamarbejdet i Nord scorer hattrick og vinder for tredje år i streg publikumsprisen ved DM i skoleudvikling. I år var det med læringsforløbet 'Unge i Uddannelse og Job', som herudover anerkendes med en 3. plads for sit meget konkrete arbejde med at gøre unge uddannelsesparate.

 
 
Erik Rasmussen overrækkes to priser
 
 

Fredag den 23. november går ikke i glemmebogen lige med det samme hos formanden for Skolesamarbejdet i Nord, Erik Rasmussen. Her fik han på vegne af Skolesamarbejdet i Nord (ni folkeskoler og UngOdense) overrakt de to priser af Mette With Hagensen, afgående formand for Skole & Forældre.

- På vegne af Skolesamarbejdet i Nord, er jeg stolt over, at vi for tredje år i streg modtager Publikumsprisen. Vi har scoret hattrick og samtidig vundet 3. prisen i hovedkonkurrencen. Jeg synes, at vi i den grad har bevist, at når vi går sammen, så kan vi meget mere til gavn for vores unge og deres udvikling, siger Erik Rasmussen.

 

En konkurrence for alle folkeskoler i Danmark

Alle landets folkeskoler kan indstille et udviklingsforløb til DM i skoleudvikling. Skole og Forældres konkurrence hylder de udviklingsprojekter, som skoler, skolebestyrelser og elever sætter i gang. Formålet er at inspirere andre skoler, og det håber Odenses børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R) også bliver tilfældet med 'Unge i Uddannelse og Job'.

- Jeg bliver glad, når jeg hører eleverne fortælle om, at det samarbejde, som vi i Odenses folkeskoler har med ungdomsuddannelserne og de lokale virksomheder, betyder noget for eleverne. Det er vigtigt at åbne børnenes øjne for alle de døre, der kan føre dem videre mod deres drømmeuddannelse, siger Susanne Crawley Larsen.

 

500 elever fra 8. årgang er detektiver i egne uddannelses- og karriereveje

Læringsforløbet 'Unge i Uddannelse og Job' er målrettet mod erhvervsuddannelserne og skal give eleverne viden og kompetencer til at træffe de bedst mulige uddannelses- og karrierevalg. Forløbet afholdes over fire dage, hvor eleverne bl.a. tilbringer en dag på en erhvervsuddannelse og en dag i en virksomhed. Derudover er UU-vejlederne i Odense til stede i alle klasserne i løbet af ugen for at klæde eleverne på i forhold til deres fremtidige uddannelse og karrieremuligheder.

Elevernes udbytte af forløbet evalueres årligt. F.eks. måles det, om forløbet har gjort eleverne mere eller mindre interesseret i at vælge en erhvervsuddannelse. I de forgangne skoleår har omkring 40 % af eleverne svaret, at de er blevet mere interesseret i at vælge en erhvervsuddannelse efter læringsforløbet.

- Jeg synes, at det har været rigtig fedt at prøve at være i det rigtige miljø. Vi har for eksempel både været i SuperBrugsen og på en erhvervsuddannelse, Tietgen Business. Så det var rigtig fedt at prøve at komme ud og se, hvordan det er at gå derude og lære de ting som de gør, siger Sebastian Rau Jørgensen, 8. klasse, Kroggårdsskolen.

 

40 virksomheder på banen

Eleverne kan i forløbet vælge imellem seks forskellige uddannelsesretninger på alle fire erhvervsuddannelser i Odense og hele 40 forskellige virksomheder har deltaget i initiativet.

Formand for Skolesamarbejdet i Nord, Erik Rasmussen, som også er viceungdomsskoleleder i UngOdense, er stolt af, at det er lykkedes at bringe så mange forskellige kræfter sammen om at udvikle forløbet 'Unge i Uddannelse og Job'

-  Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke det var fordi, at vi er så mange, der er gået sammen om at udvikle og realisere det her læringsforløb. Jeg vil derfor gerne takke alle samarbejdspartnere for deres bidrag ind i projektet.

Juryen bifalder, hvordan man med tværgående samarbejde kan skabe autentiske læringsmuligheder for elever med følgende begrundelse:

Skolesamarbejdet i Nord tager med deres udviklingsforløb fat på en af de helt centrale problemstillinger i skolevæsenet: At gøre eleverne uddannelsesparate.
Ved at gå systematisk til værks sikrer Skolesamarbejdet i Nord, at alle elever kommer ud og får mærket og set forskellige ungdomsuddannelser. Skolerne fokuserer på, at eleverne konkret introduceres til de mange forskellige uddannelsestilbud. Det betyder blandt andet, at når børnene kommer hjem og skal fortælle deres forældre, hvad de har oplevet, så bliver samarbejdet mellem barn og forældre om valg af uddannelse mere kompetent.

Læs indstillingen på Skole og Forældres hjemmeside her:

Se videoerne: 'Unge i Uddannelse og Job' og 'Sammen kan vi mere'

 

Fakta

Juryen i DM i skoleudvikling består af:

Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Undervisningsministeriets Læringskonsulenter, Danske Skoleelever, Skole og Forældre

Kontakt:

Poul Exner, Projektleder, Skole og Forældre, mobil: 42770236

 

Skolesamarbejdet i Nord består af:

Abildgårdskolen, Agedrup Skole, H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Rising Skole,

Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole og UngOdense.

 

Samarbejdspartnere:

Kold College

Syddansk Erhvervsskole

Social- og Sundhedsskolen FYN

Tietgen Business.

UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn.

40 virksomheder og institutioner i Odense

 

Virksomhederne, som indgår i samarbejdet er:

MødeCenter Odense, Café Chino, CateringDanmark, Cafebiografen, Eydes, Fazer, Phønix - en del af Odense Kommune, Den Socialøkonomiske Kantine på Lærdansk, Anlægsgartner TH. Skov Larsen ApS, OKNygaard, PKM, Gartneriet Hanse, Bygrowers afdeling Kærby, Havebæk, Enrum Plejecenter, Rytterkasernen Plejecenter, Sukkerkogeriet Plejecenter, Marienlund Plejecenter, Børnehuset Willeruplund, Børnehuset Pårup, Børnehuset Honningkrukken, Børnehuset Lærkereden, Lungstedvangen Børnehus, Jysk - Risingvej, Superbrugsen Albanigade, Superbrugsen Højby, Superbrugsen Bellinge, Bilka Odense, Superbrugsen City, Superbrugsen Rødegårdsvej, Superbrugsen Næsby, Superbrugsen Hjallese, Spar Vollsmose, Magnus Truelsen og Buch, Carsten Hartmann ApS, Brdr. Barslund, SAND & GULDBORG

A/S, El-Andersen, El-Tekniq Odense og DCM Malerfirma.

 

Publikation i inspirationshæftet 'Skolernes samarbejde med erhvervslivet' af Danmarks Evalueringsinstitut:

I Skolesamarbejdet i Nord, Odense er det at samarbejde med virksomheder en central del af DNA'et. Elevernes kreativitet, samarbejdsevne og nysgerrighed bliver udfordret, når de arbejder med de problemstillinger, som virksomhederne byder ind med i undervisningen. I inspirationshæfter sættes der fokus på samarbejde og tværfaglighed i forbindelse med valgfaget Innovation og Bæredygtig. Hele artiklen kan læses her (side 27-29)

 

Kontakt:

Erik Rasmussen, Viceungdomsskoleleder, Formand for Ungeledergruppen i Nord, mobil: 20480586, ectr@odense.dk

Susanne Crawley Larsen, Rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense, mobil: 30604419