Spring til indhold
Nyhed

Den faglige viden på demensområdet højnes i Odense

09-03-2018
 

Med 2,7 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsen får 350 medarbejdere på ældreområdet i Odense nu mulighed for at udvide og højne deres grundlæggende viden om demenssygdomme. Det gælder både sosu-medarbejdere, sygeplejersker, pædagoger og terapeuter.

 
 
 
 

En vigtig del af Odense Kommunes demensstrategi, der blev vedtaget i 2016, er at højne den faglige viden om demens, som medarbejderne på ældreområdet har. Dette både til gavn for medarbejderne selv og for de demensramte borgere, de møder. Derfor har Odense Kommune søgt og modtaget midler til at højne den faglige basisviden inden for demens for 350 medarbejder på ældreområdet.

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet, fortæller:

"En hverdag med demens bliver et livsvilkår for flere og flere af os, både fordi vi bliver ældre og ældre, og fordi vi generelt får stillet diagnoser tidligere i et demensforløb. Derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere har en omfattende og helt grundlæggende demensforståelse både ift. selve sygdommen, men også ift. pædagogik og kommunikation. Det handler helt enkelt om, at vores medarbejdere rent fagligt skal være rigtig godt velfunderede i deres opgave, så de kan understøtte borgernes livskvalitet, ønsker og mål bedst muligt trods en alvorlig sygdom."

Hele vejen rundt

De 350 medarbejdere, der skal igennem forskellige målrettede kompetenceudviklingsforløb om demens, er ansat i både de udkørende grupper (hjemmepleje) og på plejecentrene og arbejder primært med demensramte borgere. Medarbejderne tæller både sosu-medarbejdere, sygeplejersker, pædagoger og terapeuter, og de vil efter uddannelsesforløbet udgøre en stabil gruppe af medarbejdere med et udbygget kendskab til demensområdet.

Uddannelsesforløbet er et samarbejde med bl.a. SOSU-Fyn og University College Lillebælt. Kompetenceudviklingen har fire spor, der skal sikre, at medarbejderne på ældreområdet får den nødvendige viden om bl.a. demenssygdomme helt generelt, metoder til forebyggelse af udadreagerende adfærd, livsstils- og interessefællesskaber samt kommunikation og pædagogik.

Fra Søren Windell lyder det:

"I takt med den generelle samfundsudvikling ændrer vores kerneopgave sig hele tiden, og det er vigtigt for mig som rådmand på området, at vi hele tiden er et skridt foran, så vi ikke svigter de borgere, der har brug for os. Vi ved, at demens er en udfordring, der er kommet for at blive, og derfor er jeg også meget glad for, at vores medarbejdere nu bliver klædt endnu bedre på til at støtte de demensramte borgere, de møder. Men helt almindelige borgere i Odense kan også støtte op om demensudfordringen ved at blive demensvenner. Dermed tager man et ansvar for de demensramte medmennesker, man uden tvivl vil møde i byens rum en gang i mellem, og som ind i mellem har brug for en hjælpende hånd."

Fakta om kompetenceudviklingen

  • 250 medarbejdere på SOSU-niveau får mulighed for at gennemføre tre uddannelsesmoduler
  • Ca. 100 medarbejdere omfattende pædagoger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter får et kortere forløb med samme fokus som deres sosu-kolleger
  • I løbet af uddannelsen får medarbejderne viden om hjernen og demens, adfærd og reaktioner, meningsfulde hverdagsaktiviteter, magtanvendelsesregler mm.
  • Metoder til forebyggelse af udadreagerende adfærd implementeres på flere af kommunens plejecentre
  • Der arbejdes med at udvikle fokus på livsstile blandt andet gennem såkaldte 'interessegrupper'
  • Der sættes fornyet fokus på virksomme metoder inden for pædagogik og kommunikation

Læs mere på vores hjemmeside

 
 
Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet: 30 70 36 93.

Knud Damgaard Andersen, konsulent på demensområdet: 30 51 61 96.