Spring til indhold
Nyhed

De yngste og de ældste borgere skal se noget mere til hinanden i Odense Kommune

20-03-2018
 

Det kommende år skal byens børn, unge og de ældre lære hinanden bedre kende, har Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune netop besluttet. Gåture, fællesspisning og fortælletimer kan bidrage til trivsel og læring for både børn og ældre.

 
 

Foto: Odense Kommune

 
 

I mødet mellem generationer får børn og ældre mulighed for at tage ansvar for hinanden. Når først de gode relationer er skabt, vil det blive lettere at hente hjælp og støtte hos hinanden i andre situationer. Odense skal nemlig udvikle et stærkt og levende byfællesskab, hvor generationerne kan være noget for hinanden, og hvor det er nemt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber.

- Vi skal være bedre til at se de muligheder, der er i, at vi bliver flere ældre, samtidig med, at der er masser af børnefamilier, som ræser rundt og mangler både ro og tid i hverdagen. Vi tror, at tættere bånd mellem de yngste og de ældste kan gøre livet bedre for alle. Samtidig ligger der noget værdifuldt i, at ældre får større mulighed for at videregive livsvisdom og erfaringer til byens børn. For ikke at nævne al den viden og kunnen som vores børn kan give de ældre, siger børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen, (R).

Hvert år skal Børn- og Ungeudvalget pege på et område, hvor Center for Civilsamfund i samarbejde med forvaltningen kan styrke børn og unges udvikling og trivsel. Politikerne havde gode og forskelligartede tre forslag at vælge i mellem, og det er et enigt udvalg, der netop har peget på, at samarbejdet i det kommende år skal fokusere på at få de ældre ud i børnehuse og skoler, samtidig med at børn og unge skal slå et smut forbi plejecentre og aktivitetscentre.

Generationsmødet kunne fx være en fælles køkkenhave, hvor der både er mulighed for at få rørt sig, dele synspunkter og historier samt stille spørgsmål. Eller det kunne være fortællerstole i børnehusene, hvor de ældre kan fortælle historier om, hvordan det var at være barn for 65 år siden. Skoler kan også åbne deres skolekøkken op, så bedsteforældre og andre ældre medborgere kan komme og lave mad sammen med de unge. Center for Civilsamfund vil understøtte det arbejde fra 1. maj 2018 til 1. juni 2019.

Børn- og Ungeudvalget ser et spændende perspektiv og store potentialer i samarbejdet mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og de frivillige foreninger med Center for Civilsamfund som tæt samarbejdspartner. Et tættere bånd mellem generationerne er også nævnt i budget 2018, som et potentiale for Odense.

Fortsat fokus på den tidlige indsats

Ved siden af den fokuserede indsats på generationsmødet mellem børn og ældre, vil Børn- og Ungeforvaltningen fortsat arbejde med, hvordan de frivillige foreninger kan spille en større rolle på flere andre områder. Det gælder for eksempel indsatsen over for sårbare familier.

-          Det er sårbart for os alle når to bliver til tre, men for meget unge forældre eller forældre med misbrug eller psykiske problemer er det ekstra vigtigt, at vi har de rette mennesker omkring familien. Allerede under graviditeten skal vi være klar til at gribe ind og følge barnet og familien. De skal have den bedst mulige start på livet, fordi de første år er så afgørende for barnets fremtid. Derfor er jeg også glad for, at det fortsat prioriteres i forvaltningen, siger Marlene Ambo-Rasmussen, Børn- og Ungeudvalgsmedlem (V).

Det gælder også, hvordan frivillige foreninger bliver klædt bedre på til at bidrage til en tidlig indsats ved mistanke om overgreb på børn og unge. Her bruges den for nyligt vedtagne beredskabsplan om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb. Arbejdet er allerede igangsat af forvaltningen.

 
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen (R), rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, mobil: 30604419

Marlene Ambo-Rasmussen (V), medlem, Børn- og Ungeudvalget, mobil: 31144565