Spring til indhold
Nyhed

Akutteam i Odense er kommet flyvende fra start

05-03-2018
 

Odense Kommunes nye akutteam af 15 specialiserede sygeplejersker er kommet flyvende fra start. Akutteamet håndterer sygeplejeopgaver, som før ville kræve kontakt til sygehus og mulig indlæggelse, men som nu kan klares hjemme - til stor glæde for borgerne. 

 
 
 
 
 

Akutteam Odense har fungeret siden 3. januar 2018. Akutteamets vigtigste funktion er at bygge bro mellem kommune, sygehus og egen læge for at skabe tryghed for de patienter, der bevæger sig mellem de forskellige sektorer. Samtidig skal teamet være med til at minimere unødig ventetid på sygehus, unødig ambulancekørsel og give færre indlæggelser. Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell (K), glæder sig over den akutteamets succes:
 

- Indtil videre over 450 borgere haft glæde af akutteamet, og tilbagemeldingerne har været utrolig positive. Både OUH, praktiserende læger og ambulance syd har alle fået øjnene op for, hvad akutteamet kan, og det er helt tydeligt, at det opfylder et behov hos både patienter og sygehusvæsen. Akuttemaet er blevet en vigtig brik i at skabe tryghed og sammenhæng i sundhedssystemet. 

Kommune og sygehus flytter sammen

Alle kommuner er blevet pålagt at oprette en akutfunktion. Det, som gør Odenses akutteam unikt, er, at det kommunale akutteam har sin base på sygehuset. Det gør samarbejdet mellem sygehus og kommune samt kendskabet til patienterne særligt stærkt i Odense. Rådmanden uddyber:
 
- En af de mere radikale ideer har været at placere kommunens akutteam på sygehuset. Der gør nemlig en forskel, om man bor sammen, eller om man besøger hinanden. Nu bor vi sammen og får dermed en forståelse for hinandens hverdag og begrænsninger. Vi kan hjælpe hinanden, når influenzaepidemien raser, eller presset er for stort. Men vi har også forståelse for, når der ikke er flere kræfter at trække på, og vi må holde lidt igen.
 

Hver morgen og eftermiddag mødes akutteam og læger omkring de patienter, som står over for at blive udskrevet, men som stadig har behov for sygepleje. Det sikrer solidt kendskab til relevante patienter, som allerede mødes af kommunen på sygehuset. Modellen gør akuttemaet nærværende i OUH's hverdag og giver de optimale betingelser for at sikre borgerne en god overgang fra et system til et andet.
 

Stor borgertilfredshed

Odense Kommune har også modtaget 1,3 mio. kr. fra en statslig pulje, som skal bruges på at måle og kvalitetsudvikle akutteamets arbejde. I den forbindelse bliver alle patienter (og deres pårørende, hvor det er relevant) spurgt, om de er interesserede i at deltage i en brugerundersøgelse om deres oplevelse med akutteamet. 
 

Indtil videre har 14 ladet sig interviewe, og resultaterne viser klart, at tilfredsheden i mødet med akutteamet er i top. Lige så interessant er det, at patienterne i overvejende grad foretrækker behandling hjemme, når det er muligt.

 
 

Reception for Akutteam Odense

Der afholdes åbningsreception for Akutteam Odense d. 6/3 på Fælles Akutmodtagelse (FAM) på OUH kl. 14-15. Pressen er meget velkommen ved forudgående aftale. 

Til receptionen vil bl.a. være deltagelse af rådmand Søren Windell, Formand for sundhedsudvalget Brian Skov Nielsen, rådmand Susanne Crawley, OUHs Direktør Michael Dall og Bo Libergren formand for det regionale udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 
 
Kontaktinformation

Politisk kommentar: Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell, tlf: 30 70 36 93

Faglig kommentar: Leder af Akutteam Odense, Nina Andersen, tlf: 20152787

For pressedeletagelse til reception: Presseansvarlig, Christian Marcussen, tlf: 51284251