Spring til indhold
Nyhed

9,4 mio kroner til arbejdet med udsatte og sårbare borgere

12-12-2018

144 frivillige sociale foreninger i Odense får i 2019 tildelt et økonomisk tilskud fra Odense Kommune til deres arbejde med byens udsatte og sårbare borgere. I alt har Odense Kommune uddelt 9,4 millioner kroner til de frivillige foreninger.

 

Odense Kommune giver hvert år en række foreninger et økonomisk tilskud til deres frivillige sociale arbejde for udsatte grupper, ældre og ensomme. Pengene skal blandt andet være med til at dække de omkostninger, der kan være forbundet med frivilligt arbejde - så som materialer, frivilligpleje, forsikring m.m. - så det bliver så let som muligt at være frivillig i Odense Kommune.

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget har i år tilsammen fordelt 9,4 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde og indsatser.

- De frivillige foreninger gør en kæmpe indsats for byens sårbare og udsatte - og gør også noget andet, end det vi kan som kommune. Derfor giver det så god mening for os at hjælpe dem til at kunne hjælpe andre, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro.

De frivillige foreninger har fået lige fra 3.000 til 500.000 kr. i tilskud - alt afhængig af deres behov og en faglig vurdering hos Odense Kommune.

Én af de indsatser, Beskæftigelses- og Socialudvalget har tildelt et økonomisk tilskud, er Kvinfos mentornetværk, der har fået 250.000 kr til arbejdet med at få etniske kvinder langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

- Med bevillingen kan vi fortsætte indsatsen med at få kvinderne i arbejde. Det er vigtigt at vi kan bygge videre på de erfaringer vi har skabt i det gode samarbejde med Vollsmosesekretariatet i 2018, hvor kommunen gav en mindre opstartsbevilling. Vi er meget glade for, at Odense Kommune har fokus på det langsigtede arbejde og forhåbentligt kan bevillingen også være med til at forankre indsatsen fremadrettet, siger projektleder i Kvinfo Christian Larsen

Også projektet Et Brobyggende Fællesskab hjælper mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Her skaber de et kreativt fællesskab for odenseanere, der kæmper med stress, angst eller depression. Projektet har det seneste år oplevet en markant stigning - både i antallet af brugere og i antallet af frivillige. Et Brobyggende Fællesskab har derfor fået tildelt 200.000 kroner til at ansætte en frivilligkoordinator, der kan hjælpe i det daglige arbejde.

-       Med bevillingen kan vi endelig ansætte en frivilligkoordinator, og vi kan næsten ikke få armene ned! Vi har så mange bolde i luften - der kommer flere medlemmer og vi har mange aktiviteter, så nu får vi et administrativt og stabilt omdrejningspunkt i hverdagen. Det er også dejligt med et økonomisk skulderklap fra Odense Kommune, så vi fortsætter vores kamp for at få alle aktivt med ind i fællesskabet, siger Olivia Abildgaard Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Et Brobyggende Fællesskab.

Højt ambitionsniveau på ældreområdet

Ældre- og Handicapudvalget har tildelt ialt 3,1 mio kroner til foreninger, der arbejder for og med ældre over 60 år

- På Ældreområdet har vi i år set en stor stigning i de ansøgte beløb. Det er jeg glad for - for det fortæller mig, at vi i Odense har et dynamisk foreningsliv, der har et højt ambitionsniveau og som ønsker at iværksætte nye initiativer, der kan få flere med i fællesskaberne, siger rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell.

Én af de nye modtagere i 2019 er Læseforeningen. Foreningen har igennem 2018 samarbejdet med Odense Kommune om et projekt, der skal mindske ensomhed blandt borgere, der modtager meget hjemmehjælp. De har skabt læsegrupper, hvor frivillige 'læseguider' læser højt og diskuterer noveller, digte, avisartikler, osv. Projektet afsluttes formelt i foråret 2019, men det nye tilskud sikrer, at projektet kan fortsætte i Odense.

Mens nogle foreninger får tildelt penge til at fortsætte med de aktiviteter, de laver i dag, har andre fået penge til at udvikle nyt. Det gælder blandt andet Døveforeningen, der har ansøgt om og fået penge til at afdække brugernes behov og starte nye projekter.

- Vi er meget glade for, at Odense Kommune giver os en økonomisk hjælp til at oprette et aktivitetssted. Døve, hørehæmmede og døvblinde kan godt føle sig ensomme i hverdagen, fordi de har svært ved at kommunikere med andre. Nu får de et sted, hvor de kan være en del af et fællesskab med ligestillede, siger Grethe Søndersø fra Fyens Døveforening.

Der kan stadig søges penge i 2019

Frivillige foreninger har stadig mulighed for at søge om tilskud i løbet af 2019.

Godt 800.000 kroner er afsat til Udviklingspuljen for 2019 og kan søges løbende fra årsskiftet og frem til 30. september 2019.

Midlerne i Udviklingspuljen skal sikre, at frivillige foreninger og organisationer hurtigt og let kan få tilskud til at skabe nye initiativer i Odense eller udvikle deres forening yderligere.

Tre gange i løbet af 2019 er det endda muligt at søge mundtligt om op til 25.000 kr. på de såkaldte mundtlige ansøgningsdage. Første gang bliver 27. februar.

Læs mere om frivilligt arbejde i Odense, og hvordan der kan søges midler fra Udviklingspuljen her: www.odense.dk/§18

Se den samlede liste over frivillige foreninger, der har modtaget økonomisk tilskud nedenfor.

Vedhæftede filer

§18 - oversigt over tilskud 2019.pdf


Kontaktinformation

Brian Dybro, rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 2462 1118

Søren Windel, rådmand Ældre- og Handicapforvaltningen, 3070 3693

Christian Larsen, projektleder Kvinfo, 5076 3363

Olivia Abildgaard Jørgensen, bestyrelsesformand Et Brobyggende Fællesskab, 40801952

Helene Forsberg, Læseforeningen, 7179 9919

Grethe Søndersø, Fyens Døveforening, 2085 4143