Spring til indhold
Nyhed

Virksomheders ønsker til Digital Post er nu virkelighed

17-03-2017

Ifølge rapport udarbejdet af Rambøll for Digitaliseringsstyrelsen i 2015, har virksomheder haft en række ønsker til Digital Post. Ønskerne omfatter blandt andet system til system integration, differentieret adgang til bestemte mapper samt én NemID til privat og erhverv for små virksomheder. Det er nu muligt.

IMAGE

I løbet af det sidste års tid har Digital Post fået en række nye funktioner, som imødekommer virksomhedernes ønsker. Odense Kommune vil gerne slå et slag for at sprede budskabet.

Ikke flere tidsrøvende arbejdsgange
"Som kommune er vi mere end godt tilfredse med, at virksomheder nu har mulighed for at håndtere Digital Post-kommunikationen med det offentlige lettere og mere effektivt. Dobbeltarbejde og tidsrøvende manuelle arbejdsgange har været et irritationsmoment lige siden, det i 2013 blev obligatorisk for virksomheder at modtage Digital Post fra det offentlige. Men nu er det slut. De fine vejledninger på virk.dk skal nok hjælpe mange virksomheder i gang med de nye muligheder for en mere effektiv håndtering af posten." siger Birgitte Hjelm Paulsen, chefkonsulent med ansvar for Digital Post og selvbetjening i Odense Kommune.

Hun tilføjer: "Er der en lokal brancheorganisation eller et lokalt netværk af virksomheder, der gerne vil have en mundtlig orientering om og demonstration af de nye muligheder, ja så dukker vi gerne op til et sådant arrangement. Bare giv os et praj!" 

Behov efter størrelse
Virksomheder har forskellige behov alt efter størrelse - også når det kommer til Digital Post. Der er nye fordele for både den lille enmandsvirksomhed og for større virksomheder med flere afdelinger.

Privat NemID kan nu bruges til erhverv
Fordelen for de små virksomheder er, at virksomhedsejere, som tegner selskabet alene, nu kan bruge et og samme nøglekort til den private og til virksomhedens Digital Post. Også indberetning af moms og refusion af sygedagpenge kan nu håndteres ved hjælp af privat NemID.

Videresend post til virksomhedens mailsystem eller it-system
Mindre virksomheder kan også have stor nytte af, at videresende deres Digital Post automatisk til eget mailsystem. Så skal der ikke tjekkes post flere steder. Når posten bliver videresendt som sikker e-mail, er følsomme oplysninger stadig sikrede.

Er virksomheden større og modtager meget post fra det offentlige, kan en anden løsning være mere hensigtsmæssig. Det er nemlig også muligt at integrere Digital Post med virksomhedens egne it-systemer. Det giver virksomheden mulighed for både at modtage og besvare post inde fra egne it-systemer.

Hjælpe-univers
I hjælpeuniverset på Virk.dk "virk Hjælp" (hjaelp.virk.dk/digitalpost), kan man læse mere om Digital Post samt finde vejledninger til de forskellige muligheder og funktioner, der er i Digital Post. For at hjælpe både små, mellemstore og store virksomheder er emnerne på "virk Hjælp" opdelt efter hvilken størrelse virksomhed, emnerne er relevant for.

Fakta om Digital Post
Digital Post er sikker digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder og borgere. Med kun ganske få undtagelser modtager alle private virksomheder i Danmark meddelelser fra det offentlige via Digital Post. Det har de gjort siden d. 1. november 2013, hvor virksomheder med et CVR-nummer automatisk blev omfattet af obligatorisk Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at forbedre Digital Post. I takt med teknologiens udvikling ændres rammerne og behovene. Digitaliseringsstyrelsen forventer at lancere Næste generation Digital Post i 2019/2020.
 

Kilder
Rapport 'Digital Post 3 Virksomhedsanalyse' fra 2015. Udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Celuma for Digitaliseringsstyrelsen. 
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1gtfFzpTSAhVMiCwKHT46DBgQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.digst.dk%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FIt-loesninger%2FDigital-Post%2FDigital-Post-3--Virksomhedsanalyse.pdf&usg=AFQjCNHsY0yJOmUphEaWjIaysPE24T080w&sig2=2_mR5wcbjcvR5Rq_STAZqw&bvm=bv.147134024,d.bGg
 

Kontaktinformation

Birgitte Hjelm Pausen, chefkonsulent, Strategi og Udvikling, IT & Digitalisering, Odense Kommune, tlf. 20 55 82 57, e-mail: bihp@odense.dk