Spring til indhold
Nyhed

Undervisningsministeriet bevilliger 210.000 kroner til åben skole-projekt i Odense

03-01-2017

Man tager fem skoler, som ikke benytter byens kulturtilbud i stor stil – og så bliver de sat sammen med fem kulturinstitutioner i et tæt samarbejde. Formålet er at skabe en tættere relation mellem skole og institution, så eleverne får større gavn af tilbuddene, som til gengæld bliver udviklet og målrettet skolernes behov.

 

Så kort kan grundidéen bag By- og Kulturforvaltningens nye projekt ”Adopter en kulturinstitution” beskrives. Projektet har netop fået bevilliget 210.000 fra Undervisningsministeriet, og her bliver deltagerne sat sammen to og to, så de får etableret fem tætte partnerskaber. Deltagerne lærer hinanden bedre at kende, og der bliver skabt grobund for spændende læring på kort og lang sigt med udgangspunkt i den åbne skole.

 

- Vi har kastet os ambitiøst ud i den åbne skole, og i forvaltningen har vi gjort meget for at understøtte, at Odenses foreninger og kulturinstitutioner bliver en del af skoledagen. Det giver anderledes undervisning, og det betyder, at eleverne får helt andre muligheder. Vi er ikke ens, og det er godt, at læring kan foregå på flere måder, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

- Det er virkelig positivt, at Undervisningsministeriet kan se potentialet i ”Adopter en kulturinstitution”, og i forvaltningen ser vi frem til at få sat gang i projektet. Det vil gavne alle parter, for vi lærer altid af hinanden, når vi arbejder tæt sammen.

 

I løbet af den kommende tid vil By- og Kulturforvaltningen finde projektets deltagere, men kulturinstitutioner som Brandts og Danmarks Jernbanemuseum med flere har allerede udtrykt interesse for at deltage.

 

Et tættere samarbejde til gavn for alle

Der er mange gode eksempler i Odense på skoler (medarbejdere og elever) og kulturinstitutioner, som samarbejder og udvikler nye forløb og undervisningstilbud, der efterfølgende er blevet en del af kulturinstitutionens tilbud til skolerne.

 

Imidlertid er der enkelte skoler i Odense, som kun benytter byens kulturtilbud i begrænset omfang. Det kan skyldes manglende kendskab, distance fra kulturinstitution, kulturvaner, prioriteringer og usikkerhed omkring, hvad institutionerne kan tilbyde i relation til læringsmål og oplevelse.

 

Omvendt har kulturinstitutionerne også et behov for at blive klogere på skolen; hvordan man bedst skaber forløbmed udgangspunkt i læringsmål, som stemmer overens med det skolerne arbejder med i forvejen.

 

På den måde kan kulturinstitutionerne udvikle sig og opfylde det brede formål i den åbne skole. Nemlig, at eleverne oplever en omverden uden for skolen spækket med læring, oplevelser, fællesskaber og overraskelser.

 

Det skal ”Adopter en kulturinstitution” sætte fokus på, og med bevillingen fra Undervisningsministeriet kan projektet komme i gang. Efter et indledende forår er det målet at etablere mere forpligtende samarbejdsrelationer i efteråret 2017 og 2018.

 

Disse vil forhåbentlig fortsætte ud over selve projektperioden, da By- og Kulturforvaltningen påtænker at ansøge private fonde om flere midler til projektet.