Spring til indhold
Nyhed

Uændret ledighed i Odense   

11-08-2017

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juni 2017 er 5.670 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,2 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er uændret fra maj til juni 2017.

For hele landet er ledighedsprocenten i samme periode ligeledes uændret. Den sæsonkorrigerede ledighedsprocent i hele landet er 4,3 procent i juni 2017.

 

Odense har fortsat landets 2. højeste ledighedsprocent.

Bemærk at ledighedstallene korrigeres ikke bagudrettet for at sikre sammenlignelige tal.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Steen Møller på 51 48 19 20 

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Camilla Staal på 30 53 90 34