Spring til indhold
Nyhed

Travlhed i udbygningen af Odense

06-06-2017

Et kommuneplanstillæg og lokalplansforslag skal give mulighed for et nyt erhvervsområde ved afkørsel 50 på knap 400.000 m2, hvor der bliver plads til erhverv, kontor, service samt butiks- og hoteldrift. Tirsdag besluttede By- og Kulturudvalget at sende forslagene videre til behandling i byrådet med henblik på, at de sendes i 8 ugers høring.

Odense bygger ud i disse år, hvor store områder bliver omdannet til nye bydele. Tietgenbyen skal udvides, i Bolbro er der planer om boliger og butikker på GASA-grunden, og på tirsdagens møde sendte By- og Kulturudvalget to lokalplansforslag videre til byrådet.

Det ene forslag omhandler den fortsatte udvikling af havnen i Odense og åbner blandt andet for et stort og højt byggeri på området ved Tværkajen. Det andet forslag drejer sig om et nyt erhvervsområde på knap 400.000 m2 ved afkørsel 50 og tæt ved Campus Odense og Cortex Park. Området har direkte adgang fra overordnede veje, det er synligt fra motorvejen, og der er mulighed for store udstykninger.

Tidligere har området været udlagt til tungt og lettere erhverv, men det bliver ændret til lettere erhverv samt kontordomiciler, håndværksvirksomheder og serviceerhverv såsom tankstation, fastfoodrestauranter med mere.

- Der bliver mulighed for at skabe et stort og fleksibelt erhvervsområde med god synlighed fra motorvejen. Dermed får Erhvervslivet et større udvalg af attraktive grunde i Odense, og forhåbentlig får det flere til at etablere sig eller udvide i Odense. Vi har brug for, at flere odenseanere får et arbejde at stå op til i hverdagen, og her er gode erhvervsgrunde også et vigtigt element, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Med  lokalplansforslaget fastlægges det, at der må laves erhvervsbyggeri i op til otte etager samt to bygninger på 10 etager, hvor de to sidstnævnte er tiltænkt muligheden for opførelse af motel eller hotel. Dette er særlig relevant i forhold til et eventuelt behov for et patienthotel ved Nyt OUH, da det kommende hospital ikke indeholder dette.

Planerne stiller desuden krav om etablering af en 25 meter bred kile gennem området til regnvandshåndtering.

Det nye erhvervsområde minder om Tietgenbyen, da begge områder er uden boliger, tæt på motorvejen og har mulighed for store udstykninger. Derimod tilbyder erhvervsområdet ved afkørsel 50 både kontor- og servicemuligheder, som ikke findes i Tietgenbyen samt placering af udstilling ud mod motorvejen.

Efter By- og Kulturudvalgets beslutning sendes kommuneplantillæg, lokalplansforslag samt miljørapport nu til behandling i Byrådet med en otte ugers høring for øje.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf. 20 91 10 31 
Ellen Drost, afdelingschef for Byudvikling, tlf.: 40 36 14 60