Spring til indhold
Nyhed

Trafikgruppe skal sikre bedre trafikløsninger i Odense

25-01-2017

En ny trafikgruppe skal sikre dialog og sparring om løsninger på Odenses trafikale udfordringer i de kommende år. Det er By- og Kulturforvaltningen, som har nedsat trafikgruppen for at sikre inddragelse, information og sparring med brugerne af byens veje, før trafikale løsninger bliver ført ud i livet.

 

Formålet er at bruge deltagernes viden om trafikken i Odense aktivt, så der bliver skabt gode og meningsfulde løsninger, mens byen er under ombygning.

 

- Odense er udfordret trafikalt i disse år, og jeg mener, at vi bør gøre mest muligt for at hjælpe borgerne og handelslivet godt igennem. Vi har netop lanceret en meget effektiv app – Odense Rundt - men vi skal gøre endnu mere, og jeg har store forventninger til trafikgruppens input, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Deltagerne i trafikgruppen glæder sig også til at komme i gang, for der er mange og forskellige interesser at tage hensyn til.

 

- Vi er alle interesserede i at få skabt den bedst mulige trafikafvikling, og det betyder typisk for os, at vi nemt kan komme til og fra virksomheder og forretninger med mere. Det er positivt, at forvaltningen ønsker at inddrage os i arbejdet, og vi ser frem til at deltage, siger terminalchef Martin Juhl fra Danske Fragtmænd.

 

Han bakkes op af Lise Witved fra Ældrerådet, som udtaler:

 

- Det rammer typisk Odenses ældre borgere hårdest, når byen er under ombygning. Det bliver sværere at komme rundt i byen til fods, på cykel eller med offentlig transport. Det har vi i Ældrerådet længe haft fokus på, og vi har skrevet høringssvar om det. Vi ser derfor frem til at være en del af den nye trafikgruppe.

 

Det er planen, at gruppen skal mødes én gang i kvartalet – eller efter behov – og på mødet vil der blive drøfte trafikale emner som for eksempel:

 

• Trafikomlægninger i forbindelse med større byggeprojekter som f.eks. letbanen

• Kommende trafikanalyser

• Information om målinger på trafikken - både transportvaneundersøgelser og konkrete målinger

• For-høringer for kommende planer om trafik og mobilitet

• Smart city-tiltag målrettet trafik

• Mobilitetstiltag og -kampagner

• Forbedring af fremkommelighed

• Cases fra erhvervsnetværket

• Vareleverancer

 

- Vi har en solid faglig viden i forvaltningen, men vores løsninger bliver kun bedre, når de bliver afprøvet hos folk, som kender hverdagens udfordringer i detaljer. På samme måde kan vi bibringe dem en forståelse for de mange hensyn, som fagfolkene skal tage for at sikre en god trafikafvikling i Odense. Vi står foran et par år med stor trængsel, men vi skal alle sammen kunne være her, og jeg vil gøre mit, så vi holder fokus – også politisk – på trafikafviklingen, siger Jane Jegind.

 

Trafikgruppen afholder sit første møde i løbet af januar, og deltagerne er:

 

• Fynsk Erhverv

• FynBus

• Repræsentanter fra transportsektoren

• Repræsentant fra taxabranchen

• Dansk Cyklistforbund (repræsenterer også Dansk Fodgænger Forbund)

• Cityforeningen

• Ældrerådet

• Odense Handicapråd

• NyOdense

• FDM

• Danske Delebiler

• LetsGo

• Hertz

• Byforeningen for Odense

• By- og Kulturforvaltningen