Spring til indhold
Nyhed

Stigende ledighed i Odense

12-09-2017

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juli 2017 er 5.856 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,4 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er steget fra 6,2 procent i juni til 6,4 procent i juli 2017.

Ledighedstallet for hele landet er steget tilsvarende i procentpoint fra 4,3 procent i juni til 4,5 procent i juli 2017.

Odense har fortsat landets 2. højeste ledighedsprocent.

Forventet stigning
Det er en forventet stigning i ledigheden, pga de mange nye dimittender der melder sig i ledighedskøen i juli - ikke mindst grundet Fremdriftreformen. I samme måned sidste år steg ledigheden tilsvarende med 0,3%-point.

Rådmand Steen Møller:

- Det er ærgerligt, men forventeligt at ledigheden stiger med de mange nye dimittender. Med erfaringerne fra 2016 vidste vi, at vi var nødt til at gøre noget ekstraordinært, for at begrænse antallet af dimittender i ledighedskøen i år. Derfor valgte vi allerede i foråret at udstationere to medarbejdere på Syddansk Universitet, der skal skabe bedre kontakt mellem de studerende og virksomhederne i Odense.
Vi har allerede set de første positive effekter af det arbejde, men omvendt er der er ingen tvivl om, at vi fortsat har en stor udfordring med antallet af ledige dimittender, og derfor skal vi fortsat udbygge samarbejdet med Syddansk Universitet og andre videregående uddannelsesinstitutioner i det kommende år.

Danmarks Statistik skriver i forbindelse med offentliggørelsen, at de seneste ledighedstal skal tages med forbehold, da kilderne til opgørelsen af ledighedstallene er blevet ændret fra og med denne offentliggørelse. Dette indebærer, at opgørelserne af ledighedsniveau og ledighedsudvikling i en periode vil være behæftet med større usikkerhed.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Steen Møller på 51 48 19 20

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Camilla Staal på 30 53 90 34